Print

Seminarium "Drogi dla Natury" w Legnicy

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” pragnie Państwa zaprosić na seminarium podsumowujące projekt „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”.  Podczas seminarium poruszone zostaną tematy związane z zadrzewieniami przydrożnymi, a także dotyczące projektowania zieleni i małej architektury na wsiach i w małych miejscowościach, zgodnie z lokalnymi warunkami przyrodniczo - kulturowymi. Konferencja odbędzie się w Legnicy w sali konferencyjnej Hotelu Sękowskiego 6 września 2013 r.

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” pragnie Państwa zaprosić na seminarium podsumowujące projekt „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”.

Podczas seminarium poruszone zostaną tematy związane z zadrzewieniami przydrożnymi, a także dotyczące projektowania zieleni i małej architektury na wsiach i w małych miejscowościach, zgodnie z lokalnymi warunkami przyrodniczo - kulturowymi.

Do udziału w seminarium szczególnie gorąco zapraszamy lokalnych liderów i organizacje zajmujące się rozwojem miejscowości, a także pracowników gmin, sołtysów oraz wszystkie osoby zajmujące się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska. Dla uczestników przewidziano materiały seminaryjne na pendrivach.  Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Termin seminarium: 6 września 2013, w godzinach od 9.00 do 14.30.

Miejsce: Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15, 59-220 Legnica, sala konferencyjna. 

Program seminarium:

9.00 – 9.10 Rozpoczęcie seminarium - Irena Krukowska-Szopa
9.10 – 9.40 Drogi dla Natury  - kampania na rzecz zadrzewień – podsumowanie projektu ochrony zadrzewień – Kamil Witkoś, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław
9.45 – 10.25 Podsumowanie pracy w gminach w ramach projektu „Kampania na rzecz zadrzewień” - arch.  krajobrazu Jakub Józefczuk.
10.30 -  11.00 Planowanie zielonych przestrzeni publicznych przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Źródła finansowania działań w tym zakresie. - Irena Krukowska Szopa, prezes Fundacji „Zielona Akcja”

przerwa kawowa

11.15 – 12.10 O czym należy pamiętać przy projektowaniu zieleni na wsiach i małych miastach. Przykłady ciekawych gatunków drzew i krzewów – wymagania, zastosowanie - arch.  krajobrazu Rafał Wodzicki, Leaf Project Studio, Wrocław
12.15 – 13.00 ABC projektowania zieleni i małej architektury na wsiach i w małych miastach, zgodnych z lokalną tradycją i krajobrazem. 
13.05 – 14.05 Projektowanie małych przestrzeni rekreacyjno- wypoczynkowych na wsiach i w miastach na przykładzie placów zabaw - dr inż. Zbigniew Kuriata, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
14.05 Zakończenie seminarium

obiad dla uczestników 

Dodatkowych informacji udzielają:
Małgorzata Bochyńska, tel. 76 862 94 30, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jakub Józefczuk, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chronimy drzewa przed wycinką