Print

Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień

Od początku roku 2012 trwa realizacja projektu Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień, dofinansowywanego ze środków NFOŚiGW oraz innych źródeł. Projekt jest realizowany przez siedem organizacji z różnych regionów Polski i we współpracy z niemiecką organizacją BUND MV ze Schwerin.

Ponieważ los drzew waży się w urzędach gmin, gdzie wydaje się zgody na wycinkę, działania tego projektu koncentrują się przede wszystkim właśnie w gminach. Realizacją projektu objęto 24 gminy w 9 województwach. Pomagamy tym gminom planować ochronę i kształtowanie zadrzewień, podnosić umiejętności urzędników związane z drzewami oraz edukować społeczeństwo na temat znaczenia drzew dla przyrody, krajobrazu i ludzi. Dla każdej z tych 24 gmin opracowywane są m.in. wzorcowe programy  kształtowania zadrzewień, prowadzone szkolenia na temat utrzymania i kształtowania zadrzewień, wykonywane nasadzenia modelowe i z udziałem społeczności lokalnej, a także pokazowe ekspertyzy służące nauce jak dokonywać oceny stanu problemowych drzew.

W ramach projektu powstają publikacje w zakresie ochrony drzew i zadrzewień oraz  film „Sekretne życie drzew”. Efekty projektu upowszechniane są przez stronę www, artykuły w prasie, seminaria regionalne i konferencje.  

Projekt realizuje:

Drogi dla Natury to program Fundacji EkoRozwoju

Partnerzy projektu:

Partnerzy programu Drogi dla Natury

Sponsor projektu:

 

 

 

 

Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień na terenie Dolnego Śląska Działania

Działania na terenie 7 gmin województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień dofinansowane są ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Dotyczy to gmin Jerzmanowa, Gaworzyce, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole, Siechnice, Syców.  Również produkcja filmu „Sekretne życie drzew” dofinansowana jest ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu