Print

Aleje - podręcznik użytkownika. Jak dbać o drzewa, żeby nam służyły?

Aleje podręcznik użytkownikaPublikacja "Aleje – podręcznik użytkownika" prezentuje w przystępny sposób wiedzę potrzebną dla właściwego zarządzania zadrzewieniami, zwłaszcza przydrożnymi. We wprowadzeniu omawia korzyści z nich płynące oraz specyfikę organizmu drzewa. Kolejne rozdziały II–IV poświęcone są zasadom pielęgnacji oraz diagnostyce stanu zdrowotnego i fizycznego drzewa. Przedstawiamy w nich między innymi nową propozycję formularza wizualnej oceny drzewa dla zarządców terenów. W rozdziale V zarysowujemy zagadnienia projektowania alej oraz ochrony drzew na placu budowy, a w VI radzimy, jak sformułować właściwe specyfikacje dla sadzenia drzew przydrożnych. Na koniec przyglądamy się działaniom edukacyjnym i uruchamiającym społeczną energię, a także współpracy zarządców dróg wszelkich szczebli, zwłaszcza gmin, z organizacjami społecznymi.

Pobierz: PDF, MOBI, EPUB

 

Przewodnik po książce

Wstęp

Halina Barbara Szczepanowska wprowadza nas w temat zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych. Opisuje aleje przydrożne jako niezwykle wartościowy element krajobrazu. Przypomina także o korzyściach płynących z drzew, podając cieka - we przykłady naukowe i zwracając jednocześnie uwagę na wpływ rozwoju techniki na drzewa przydrożne.

Część I. Drzewo – jego struktura i funkcje życiowe

Jacek Borowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w tym rozdziale prezentu - je podstawy budowy drzewa oraz pokazuje niezwykłe procesy zachodzące w drzewach, które umożliwiają im funkcjonowanie nawet przez setki lat, często w trudnych warunkach. Zwraca jednak uwagę na to, że drzewa nie są nieśmiertelne i że często są niszczone przez człowieka. W tym rozdziale dowiadujemy się, dlaczego nieumiejętne i nadmierne zabiegi wykonywane na drzewach prowadzą do ich niepotrzebnej śmierci.

Część II. Zasady prawidłowej pielęgnacji drzew

Rozdział ten stanowi uzupełnienie informacji na temat pielęgnacji drzew przedstawiony w poprzednim wydaniu z tej serii wydawniczej: Aleje – skarbnice przyrody. Poza wskazówkami dotyczącymi samego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych przeczyta - my też o tym na co powinien zwracać uwagę zarządca terenu, zlecając i odbierając prace pielęgnacyjne.

Część III. Diagnostyka zagrożenia powodowanego przez drzewa

Powyższy rozdział prezentuje metodę wizualnej oceny stanu drzewa. Jest to narzędzie ułatwiające właściwą diagnostykę jego stanu. Prezentowana wiedza z pewnością pomoże wielu osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji o losie drzew ocenić faktyczne zagrożenie stwarzane przez drzewa lub ich elementy. Stosowanie tej metody pozwala na lepsze zarządzanie drzewami, które mogą zagrażać potencjalnym wywróceniem. Należy jednak pamiętać, że aby skutecznie i umiejętnie stosować tę metodę, trzeba przejść odpowiednie szkolenie. W rozdziale autorzy, eksperci z wieloletnim doświadczeniem, opisują, jak należy oceniać wady budowy oraz jak oceniać otoczenie drzewa w od - niesieniu do potencjalnego ryzyka powodowanego przez drzewa z wadami budowy. Znajdziemy tutaj też wskazówki do zarządzania ryzykiem powodowanym przez drzewa.

Część IV. Klucz do identyfikacji grzybów i uszkodzeń łącznie z opisem ich znaczenia dla drzew

Jest to część publikacji będąca niezbędnym uzupełnieniem rozdziału III. W dwóch częściach prezentujemy czytelnikom wybrane wady budowy oraz gatunki grzybów mające wpływ na potencjalne zwiększenie ryzyka dla otoczenia wokół drzewa. Obrazo - we przedstawienie zagadnień niewątpliwie ułatwi stosowanie wizualnej metody oceny drzew w praktyce.

Część V. Ochrona i projektowanie zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Co zrobić z drzewami podczas inwestycji? Na to pytanie odpowiadamy w tym rozdziale. Pokazujemy dobre praktyki, których stosowanie zapewni ochronę drzew pod - czas prac inwestycyjnych. Znaczna część rozdziału jest poświęcona projektowaniu nowych zadrzewień. Pokazujemy rozwiązania, które pomogą zaprojektować aleje w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego oraz korzystnie wpływający na nasz wspólny krajobraz.

Część VI. Zamawianie prac i wykonywanie nasadzeń drzew

Autorzy prezentują czytelnikowi ważną lekcję na temat sadzenia drzew. Patrząc w przyszłość i wyobrażając sobie, jak dana aleja będzie wyglądała za kilkadziesiąt czy nawet kilkaset lat, musimy pamiętać, że w znaczącym stopniu zależy to od procesu sadzenia. Przekazujemy Państwu informacje o specyfikacji materiału roślinnego do na - sadzeń oraz o tym, na co należy zwracać uwagę przed, w trakcie i po sadzeniu.

Część VII. Współpraca z organizacjami społecznymi i komunikowanie kwestii związanych z drzewami społecznościom lokalnym

Pracownicy Fundacji EkoRozwoju dzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami w komunikowaniu zagadnień związanych z drzewami w społeczeństwie. O korzyściach płynących z drzew należy mówić, ponieważ każdy powinien wiedzieć, ile pożytku mamy z drzew. Jednak w życiu każdej społeczności pojawiają się też konflikty, których przedmiotem często są drzewa. Dlatego przekazujemy Państwu wskazówki pomagające w rozwiązywaniu tego typu konfliktów, wykorzystując do tego dialog, lokalne media i organizacje społeczne.