Print

Konferencja "Aleje Dolnego Powiśla" w Kwidzynie

Muzeum w Kwidzynie i Stowarzyszenie"Eko-Inicjatywa" zapraszają na konferencję poświęconą tematowi zadrzewień przydrożnych tak bardzo powszechnych na terenach dawnych Prus Wschodnich. Organizatorzy stawiają sobie za cel ochronę dziedzictwa regionu Dolnego Powiśla. Wierzą, że kulturowa, estetyczna i przyrodnicza wartość alei jest godna zachowania dla następnych pokoleń. W tym celu, nie po raz pierwszy, podejmują dialog mający na celu budowanie pozytywnego wizerunku alei jako istotnego elementu krajobrazu kulturowego.

Tematy prelekcji mają prowokować do przemyśleń na temat wartości i usług, jakie świadczą zadrzewienia przydrożne, zwłaszcza w kontekście podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności.

Konferencja odbędzie się w Muzeum w Kwidzynie - sala Prepozyta, w dniu 19 września 2013 r.

Program spotykania:

9:30-10:00 – Rejestracja uczestników – krużganki I piętra zamku w Kwidzynie
10:00-10:15 – Rozpoczęcie konferencji , powitanie przybyłych gości przez wicedyrektora MZM – dr hab. Janusza Hochleitnera Moderator dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju
10:20 -10:40 - Prezentacja programu „Drogi dla Natury" – mgr Robert Pipczyński, Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”
10:45 -11:15 – Wartość drzew w otoczeniu człowieka – prof. dr hab. Jacek Borowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
11:20 -11:50 - Aleje przydrożne – jak powstały, dlaczego znikają, kto i jak je ocali? – mgr Krzysztof Worobiec, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”
11:55– 12:30 - Wartość biologiczna i ekologiczna zadrzewień przydrożnych – mgr inż. Adam Juźwiak, Muzeum w Kwidzynie/Muzeum Zamkowe w Malborku

12:30 – 12:45 - Przerwa kawowa

12:50 – 13:20 – Aleje jako walor przyrodniczo-krajobrazowy w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego – mgr Dorota Chmielowiec–Tyszko, Fundacja EkoRozwoju
13:25- 13:55 - To służby drogowe posadziły aleje – możliwości rozwiązania kwestii starych alej - mgr Marcin Ryś, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańsk
14:00 – 14:20 - Aleja jako element krajobrazu kulturowego Świętej Warmii – dr hab. Janusz Hochleitner, Muzeum Zamkowe w Malborku
14:25- 14:55 – O alejach nieco inaczej... – mgr Marek Stokowski, Muzeum Zamkowe w Malborku
15:00 -15:30 – Dyskusja
15:30 - Poczęstunek

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numerem: (55) 261-22-16 (Sekretariat Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa).

Wszelkie pytania proszę kierować do:
Adam Juźwiak, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konferencja organizowana w ramach programu Drogi dla Natury - Kampania na rzecz zadrzewień dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Konferencja Aleje Dolnego Powiśla