Drukuj

Dzierzgoń

 

 Gmina Dzierzgoń w programie ochrony drzew przydroznych

 

Z gminą Dzierzgoń podpisaliśmy umowę o współpracy.
Animatorem lokalnym w gminie Dzierzgoń jest Alina Rodziewicz.

Informacje o gminie

Gmina Dzierzgoń położona jest we wschodniej części województwa pomorskiego w powiecie sztumskim, na pograniczu Żuław Wiślanych i Pojezierza Mazurskiego. Siedzibą władz gminy i ośrodkiem administracyjno-usługowym jest miasto Dzierzgoń rozciągające się u stóp Wzgórza Zamkowego, nad rzeką Dzierzgoń.

Oprócz Wzgórza Zamkowego miasto otaczają wyniesienia: Wzgórze Wschodnie zwane Wzgórzem Szubienicznym oraz Wzgórze Kuliste w części północno-wschodniej Wzgórze Burmistrza. Są one doskonałymi punktami widokowymi, z których można podziwiać  panoramę miasta i okolic. 

Na terenie gminy występuje obszar chronionego krajobrazu rzeki Dzierzgoń rozciągający się na obszarze około 1.879 ha. Na terenach wiejskich znajdują się parki podworskie. Największe w Nowinach, Bruku i Prakwicach. Obszary występujących w gminie naturalnych łąk stanowią doskonałe miejsca żerowiskowe dla bocianów białych, żurawi.

Urokliwym, malowniczym miejscem pełnym naturalnej zieleni jest zbiornik wodny na południe od wsi Tywęzy oraz zespół dwunastu potorfii „Torfniak” położony na wschód od wsi Jasna ze zróżnicowaną roślinnością wodną i ostoją ptactwa wodnego. W odległości 5 km od Dzierzgonia na wędkarzy i miłośników letnich kąpieli, czeka jezioro Kuksy. Na uwagę zasługuje również „Jar Starych Dębów”.  Jest to zespół przyrodniczo - krajobrazowy położony we wsi Prawice. Jar jest niezwykle urokliwym miejscem o wspaniałych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych. Przez środek parowu przepływa strumień zasilany przez kilka mniejszych spływających z okolicznych pól. Najwspanialsze okazy drzew z gatunku dąb,  buk i grab, porastają wewnętrzne krawędzie wąwozu, nadając całości lasu tajemniczości i powagi. Według tradycji historycznej, na terenie jaru znajdował się pogański ołtarz z kamiennym wyobrażeniem pruskiego bóstwa Potrimposa. Również istnieją przypuszczenia, że na terenie parowu zginął Święty Wojciech.

Gmina Dzierzgoń charakteryzuje się licznymi, starymi alejami przydrożnymi, w których przeważa lipa drobnolistna. Stosunkowo często występuje jesion wyniosły, topola czarna, kasztanowiec zwyczajny i klon. Najciekawsze aleje występują na trasach Dzierzgoń-Żuławka Sztumska, Dzierzgoń-Tywęzy, Dzierzgoń-Prakwice.

Działania w gminie

W gminie Dzierzgoń dokonano przeglądu zadrzewień. Trwa opracowywanie programu zadrzewieniowego.

Jesienią 2013 roku w gminie posadzono drzewa.
>>> ZOBACZ RELACJĘ Z SADZENIA DRZEW

Na początku grudnia 2013 roku dokonano oceny stanu 10 wybranych drzew na terenie gminy - dwa z nich rosły przy placówkach oświatowych, co było okazją do edukacji.
>>> ZOBACZ JAK PRZEBIEGAŁA DIAGNOSTYKA STANU DRZEW

W marcu 2014 r. w gminie odbędzie się szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi"
>>> PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA"

Aleja drzew przydrożnych w gminie Dzierzgoń

 >>> ZOBACZ POZOSTAŁE GMINY W KTÓRYCH REALIZUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ ALEJ W SEZONIE 2013/2014

Działania w gminie Dzierzgoń realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors