Drukuj

"Pielęgnacja i ochrona drzew we współczesnej praktyce" - relacja z seminarium w Gorzowie Wielkopolskim (15.06)

15 czerwca 2016 r. w Kompleksie Hotelowo-Rekreacyjnym z Przystanią Jachtową nad rzeką Wartą Marina w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się seminarium regionalne pt. „Pielęgnacja i ochrona drzew we współczesnej praktyce” – podsumowanie działań w projekcie „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Federacja Zielonych Gaja ze Szczecina. Wydarzenie było jednym z działań edukacyjnych projektu „Drogi dla Natury”, mającym na celu rozpowszechnienie wyników przeprowadzonych działań w gminach wiodących na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. 

Wśród uczestników seminarium dominowali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ponadto uczestnikami byli przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz zarządów dróg. Obecni byli także przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.

Pielęgnacja i ochrona drzew we współczesnej praktyce - Gorzów Wielkopolski, 15.06.2016

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją założeń programu „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych”. Następnie dr inż. Marcin Kubus (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) przedstawił wykład dotyczący funkcji drzew i krzewów oraz możliwości poprawy warunków ich uprawy w zdegradowanym środowisku miejskim. Druga prelekcja pana doktora dotyczyła tematu pielęgnacji drzew m.in. dobrych i złych praktyk, omawiała wytyczne do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej pielęgnacji drzew.

Pielęgnacja i ochrona drzew we współczesnej praktyce - Gorzów Wielkopolski, 15.06.2016

Magdalena Szpinda (doktorantka ZUT) przedstawiła wyniki swoich badań dotyczące wpływu soli drogowej na roślinność w pasie drogowym oraz metody ochrony przed nią.

 

Kolejnym punktem programu była prezentacja dr Magdaleny Wojciechowskiej dotycząca podsumowania działań wykonanych w ramach projektu „Drogi dla Natury” na terenie 12 gmin wiodących przez Federację Zielonych Gaja.

Pielęgnacja i ochrona drzew we współczesnej praktyce - Gorzów Wielkopolski, 15.06.2016

Spotkanie zakończyła prelekcja Sabiny Lubaczewskiej (Fundacja EkoRozwoju) na temat wyników ogólnopolskiego społecznego monitoringu standardów zarządzania drzewami w stolicach województw – Na straży drzew – dotyczącego decyzji administracyjnych wydawanych na wycinkę drzew.

Pielęgnacja i ochrona drzew we współczesnej praktyce - Gorzów Wielkopolski, 15.06.2016

Uczestnicy szkolenia korzystali również z wiedzy wykładowców zadając pytania indywidualne podczas przerw, a także w czasie zaplanowanym na dyskusję.  

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział!