Drukuj

Konkurs fotograficzny "Moja Najpiękniejsza Aleja" - edycja 2014

Do 26 grudnia 2014 r. czekamy za zdjęcia w konkursie "Moja Najpiękniejsza Aleja" - do udziału zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.  Zdjęcia można nadsyłać w dwóch kategoriach tematycznych - "Najpiękniejsza aleja" oraz "Mieszkańcy alej". Pula nagród to ponad 10 000 zł! Serdecznie zapraszamy do udziału - czytaj dalej, by przejść do formularza zgłoszeniowego.

Drukuj

Regionalna konferencja „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?" w Kielcach

 

Fundacja EkoRozwoju zaprasza do udziału w  regionalnej konferencji „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?”, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014 roku, w sali Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli urzędów gmin, zarządców dróg, instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody oraz organizacji działających na rzecz przyrody i rozwoju lokalnego.

 

Drukuj

Zapraszamy na szkolenie: "Aspekty prawne ochrony drzew"

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zaprasza na II spotkanie cyklu szkoleniowego 2014/2015 pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”. Temat najbliższego szkolenia to "Aspekty prawne ochrony drzew" - szkolenie odbędzie w dniu 14 stycznia 2014 r. w Nicponi, koło Gniewu (woj. pomorskie). Szkolenia dobywają się we współpracy  z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Drukuj

Regionalna konferencja „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?" w Lublinie

 

Fundacja EkoRozwoju zaprasza do udziału w  regionalnej konferencji „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?”, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014 roku w Lublinie. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli urzędów gmin, zarządców dróg, instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody oraz organizacji działających na rzecz przyrody i rozwoju lokalnego.

 

Drukuj

Regionalna konferencja „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?" w Poznaniu

Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi - konferencja

Fundacja EkoRozwoju oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapraszają do udziału w  regionalnej konferencji „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?”, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2014 roku, w auli Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli urzędów gmin, zarządców dróg, instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody oraz organizacji działających na rzecz przyrody i rozwoju lokalnego.

 

Drukuj

Posadziliśmy drzewa w gminie Bystrzyca Kłodzka

W połowie grudnia 2014 posadziliśmy drzewa w Gorzanowie w gminie Bystrzyca Kłodzka. Tak późne sadzenie było możliwe dzięki łagodnej zimie i utrzymującym się dodatnim temperaturom. Posadzono 10 dębów i 20 lip celem uzupełnienia istniejących szpalerów oraz 40 jabłoni antonówek celem odtworzenia alei śródpolnej. Sadzenie odbyło się w partnerstwie z Bystrzyckim Towarzystwem Górskim.

Drukuj

Relacja ze szkolenia w Prusicach

W dniach 27 i 28 listopada 2014 r. w budynku Mediateki w Prusicach odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”. Szkolenie odbyło  się w ramach ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień, wspieranego przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na spotkanie zostali zaproszeni urzędnicy, sołtysi, a także liderzy lokalnych środowisk, studenci oraz właściciele firm związanych z pielęgnacją zieleni. 

Drukuj

Nasadzenia w gminie Pelpin

W dniu 3 listopada 2014 r.  w ramach programu „Drogi dla Natury” wykonane zostały modelowe nasadzenia w gminie Pelplin. Trzy gatunki drzew: klon jawor, jarząb pospolity i lipa drobnolistna zostały posadzone tworząc jedną aleję i cztery szpalery.  Na granicy miasta Pelplin, przy głównej drodze, zasadzona została aleja z 20 lip. W miejscowości Rajkowy, wzdłuż drogi gminnej, powstał szpaler z 10 jarzębów. W Rożentalu wzdłuż drogi gminnej, przy skateparku, uzupełniono szpaler jarzębów – dosadzono 15 drzewek. W miejscowości Pomyje nasadzono szpaler z 10 klonów jaworów wzdłuż granicy terenu rekreacyjnego. Klony jawory nasadzono także wzdłuż drogi gminnej, przy świetlicy wiejskiej, w miejscowości Janiszewo – 15 sztuk.