Drukuj

Sadzenie drzew w gminie Żabia Wola

 

 

 

W piątek, 2 maja 2014 r. zostało zrealizowane posadzono 70 młodych drzew przy drodze na terenie gminy Żabia Wola. Do wykonania tych nasadzeń wybrano drzewa z gat. lipa drobnolistna – gatunku, który historycznie był jednym ze sztandarowych sadzonych na Mazowszu.

Drukuj

Podsumowanie szkolenia w Żabiej Woli

 

 

 

W dniu 13 i 14 marca Program Drogi dla Natury szkolił w mazowieckiej Gminie Żabia Wola. Szkolenie odbyło się w Gminnym Domu Kultury, znajdującym się w zabytkowym dworku otoczonym starym drzewostanem – pozostałością historycznego założenia parkowego. Na zaproszenie pani wójt oraz lidera Programu, do Gminy Żabia Wola zjechało się ponad 40 osób, będących urzędnikami różnego szczebla okolicznych samorządów (głównie z terenu Powiatu Grodzisk Mazowiecki). Silną grupę stanowili tez przedstawiciele zarządów dróg oraz urzędnicy odpowiedzialni za zieleń w m. st. Warszawa. Wśród obecnych na sali można też było zauważyć zainteresowane osoby z mazowieckich parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych, a także np. z lokalnych grup działania (LGD).

Drukuj

Kolejne szkolenie za nami

 

 

 

 Dwudniowe szkolenie pn. "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew" odbyło się w sali urzędu gminy w Dywitach w  dniach 26-27.02.2014 r. Na spotkanie zaproszono pracowników urzędu gminy Dywity i gmin sąsiednich, referatów ochrony środowiska, zarządów dróg powiatowych i wojewódzkich, parków krajobrazowych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 27 osób.

Drukuj

Modelowa pielęgnacja drzew w gminie Żabia Wola

 

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek i wtorek, 28 i 29 kwietnia 2014 r., realizowana była pokazowa pielęgnacja dziesięciu istniejących drzew przydrożnych. Do wykonania prac wybrano drzewa będące elementem alei rosnącej wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Grzmiąca. 

Drukuj

Ogólnopolska konferencja "Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi w Polsce"

 

 

 

 

 

 

 

4 marca 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Środowiska miała miejsce konferencja "Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi w Polsce". Konferencja była podsumowaniem projektu "Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbywała się pod patronatem Podsekretarza Stanu Głównego Konserwatora Przyrody Janusza Zaleskiego. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia oraz do zapoznania się z przedstawionymi na konferencji prezentacjami.

Drukuj

Minister Infrastruktury i Rozwoju wzmacnia ochronę drzew przydrożnych

 

 

 

W dniu 11 lutego 2014 roku w Dzienniku Urzędowym opublikowano Rozporządzenie Minister Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5.02.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany wzmacniające ochronę drzew w pasie drogowym.

Drukuj

Aleje Meklemburgii-Pomorza i ich ochrona

 

 Przed zjednoczeniem Niemiec ruch drogowy w Meklemburgii-Pomorzu był niewielki, skromne też były środki przeznaczone na rozbudowę dróg oraz ich utrzymanie, w tym kształtowanie koron drzew przydrożnych. Dzięki temu korzenie drzew alejowych nie były narażone na uszkodzenia związane z pracami budowlanymi, a ich korony swobodnie rozwijały się, niekaleczone przez cięcia ograniczające rozwój. Po zjednoczeniu Niemiec presja na aleje we wschodnich landach zwiększyła się, jednak dzięki odpowiednim regulacjom prawnym i zaangażowaniu wielu osób udało się uratować alejowy krajobraz Meklemburgii-Pomorza.

Drukuj

Relacja z semianrium regionalnego w Białymstoku

 

 

 

3 marca 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się Seminarium Regionalne poświęcone kampanii „Drogi dla Natury”. Organizatorem było Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski wraz z koordynatorem Fundacją EkoRozwoju z Wrocławia.

Drukuj

Alejowe szkolenie w Gardei

 

 

 

Gmina Gardeja jako jedna z dwóch gmin powiatu kwidzyńskiego uczestniczy aktualnie w programie "Drogi dla Natury", który realizowany jest lokalnie przez Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa". W ramach działań promujących dobre praktyki w zarządzaniu zadrzewieniami przydrożnymi w sali gardejskiego Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się w zeszłym tygodniu dwudniowe (13 i 14 lutego) szkolenie pt.: "Drzewa w otwartym krajobrazie. Instrukcja obsługi".