Drukuj

Spotkanie ze sluchaczami Uniwersytetu Otwartego w Bukownie

W środę 14 stycznia 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie odbyło się spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Otwartego. Spotkanie miało poinformować o działaniach w ramach programu Drogi dla Natury na terenie gminy, jak również powodach powstania projektu. Animatorki lokalne opowiadały o historii alej, ich roli utylitarnej i znaczeniu w krajobrazie. Pytały także mieszkańców o ewentualne problemy związane z drzewami przydrożnymi i o ich opinie dotyczące miejsc pod nowe nasadzenia zamieszczonych w programie zadrzewieniowym.

Drukuj

Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

We wtorek 8 stycznia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach odbyło się spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkaniu lokalne animatorki opowiadały o programie Drogi dla Natury, a przede wszystkim o działaniach na terenie gminy Klucze. Szczegółowo przedstawiony został zakres działań w minionym roku, mówiły również o znaczeniu alei dla człowieka i powodach, dla których warto je chronić. Na koniec odbyła się dyskusja z mieszkańcami o projekcie, z podkreśleniem znaczenia zaangażowania społecznego w tematykę zieleni publicznej.

Drukuj

Jak pielęgnować stare dęby?

 

 

 

W dniach od 12 do 14 grudnia 2013 r. przeprowadzona została pielęgnacja cennych dębów rosnących przy ulicy Kościelnej w Smolcu. Spośród całej grupy drzew, wytypowano 10, które wymagały najpilniejszych zabiegów. Drzewa stanowią cenne siedlisko zarówno chronionych ptaków, grzybów i owadów, w tym kozioroga dębosza. Ten rzadki w skali Europy chrząszcz upodobał sobie nasłonecznione pnie sędziwych dębów. W ich drewnie larwy wygryzają charakterystyczne, głębokie chodniki.

Drukuj

Badanie drzew w Dzierzgoniu okazją do edukacji

Na początku grudnia 2013r. w Dzierzgoniu badana była zdrowotność wybranych drzew.  Spośród drzew wymagających ekspertyzy oceny ich zdrowotności, dwa drzewa rosną przy placówkach oświatowych – przy Gimnazjum oraz Przedszkolu Miejskim. W związku  z tym była to świetna okazja aby młodzieży oraz dzieciom pokazać i opowiedzieć o tym, jak ocenia się zdrowotność  oraz bezpieczeństwo drzew dla otoczenia.