Drukuj

Podsumowanie seminarium w Legnicy

Dnia 6 września 2013 roku w Legnicy odbyło się seminarium w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. W spotkaniu wzięli udział urzędnicy gmin, drogowcy, architekci krajobrazu, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni liderzy. Seminarium rozpoczęła Irena Krukowska Szopa - prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.

Pierwszą prezentację, stanowiącą podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu przedstawił Kamil Witkoś z wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju. Rozpoczętą tematykę następnie kontynuował Jakub Józefczuk, którego prezentacja stanowiła zestawienie najważniejszych i najciekawszych działań przeprowadzonych przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” w  pięciu gminach partnerskich.

Jakie działania podejmujemy w programie Drogi dla Natury

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się wystąpienia: Ireny Krukowskiej–Szopy o partycypacyjnych metodach projektowania przestrzeni, a także architekta krajobrazu Rafała Wodzickiego, który zaprezentował szereg ciekawych odmian drzew i krzewów, wraz z ich zastosowaniem.

Jak projektować nasadzenia i dobierac sadzonki?

Jak własciwie projektować nasadzenia dzrew i krzewów

Ostatni blok podejmowanych zagadnień dotyczył zasad projektowania małych przestrzeni na terenie wsi i niewielkich miejscowości, w tym szczególnie organizacji placów zabaw. Obie prezentacje przedstawili reprezentanci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – dr inż. Anna Podolska oraz dr inż. Zbigniew Kuriata. W trakcie prezentacji podkreślono rolę lokalnych tradycji, materiałów, a także odpowiedniego doboru zieleni, tak aby płynnie wkomponować tworzone obiekty w otaczającą je przestrzeń.

>>> PRZECZYTAJ PROGRAM SZKOLENIA

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.