Drukuj

O alejach na Powiślu

W kwidzyńskim zamku 19 września odbyła się konferencja „Aleje Dolnego Powiśla” wpisująca się w trwający już od kilku lat dialog na temat tych cennych a jednocześnie problematycznych zadrzewień przydrożnych. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa oraz Muzeum w Kwidzynie jako jedno z wydarzeń ogólnopolskiego programu „Drogi dla Natury”. Obie wymienione organizacje działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na Powiślu, zaprosiły wybranych eksperci aby ukazać temat alei z różnych stron.

 

Uczestnicy konferencji słuchali między innymi wykładu prof. dr hab. Jacka Borowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na temat  wartości drzew w otoczeniu człowieka oraz Adama Juźwiaka z Muzeum w Kwidzynie o wartościach ekologicznych i biologicznych alei przydrożnych w krajobrazie rolniczym.

 

Prof. Jacek Borowski opowiedział, dlaczego drzewa są ważne i potrzebne

Prekursor ochrony alei w Polsce, Krzysztof Worobiec ze Stowarzyszenia na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur, opowiadał o historii alei i przyczynach ich zanikania natomiast Marcin Ryś z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prezentował trudny problem bezpieczeństwa i modernizacji dróg ujętych w szpalery drzew.

Czy przydrożne drzewa mogą być atrakcja turystyczną? - na to pytanie odpowiadała Dorota Chmielowiec-Tyszko z Fundacji EkoRozwoju

Dorota Chmielowiec–Tyszko, lider rozwoju regionu turystycznego „Dolina Baryczy”, dzieliła się swoim doświadczeniem wykorzystywania walorów przyrodniczych w budowaniu produktu turystycznego a Robert Pipczyński ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa relacjonował osiągnięcia „kwidzyńskich ekologów” w zakresie ochrony alei. Konferencja miała wyraźny wydźwięk humanistyczny dzięki końcowym referatom.

Robert Pipczyński ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa opowiedział o dotychczasowych działaniach realizowanych w ramach programu Drogi dla Natury

Prof. dr hab. Janusz Hochleitner wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku prezentował temat krajobrazu kulturowego Warmii natomiast pisarz i poeta Marek Stokowski, również z Muzeum Zamkowego w Malborku, w oparciu o własną powieść „Stroiciel lasu” przedstawił przemyślenia na temat blasków i cieni krajobrazu Powiśla. Całość spotkania komentarzem spinał krajowy lider obrony alej – Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji EkoRozwoju z Wrocławia Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele powiślańskich samorządów, m.in. w osobie wójta gminy Gardeja - Kazimierza Kwiatkowskiego oraz urzędnicy, leśnicy, przyrodnicy, nauczyciele, regionaliści, historycy, przedstawiciele biznesu i osoby prywatne.  

O historii ochrony alej na Warmii i Mazurach opowiedział Krzysztof Worobiec

Spotkanie nie obyło się bez wspomnienia o nierozwiązanym wciąż, problemie drogi krajowej 55 na odcinku Kwidzyn-Gardeja. Jest to przykład konfliktów jakie rodzą się w kontekście alei. Wartości kulturowe, historyczne, estetyczne i przyrodnicze alei jest trudne do oszacowania. Jednak ich usytuowanie w skrajni obecnych dróg stwarza niebezpieczeństwo przez co aleje są często obiektami budzącymi niechęć społeczną. Takie nagromadzenie wartości i trudność czyli zadrzewienia przydrożne,  prawdziwym węzłem gordyjskim, z którym przychodzi się nam dziś mierzyć. Oby wprowadzane rozwiązania były najlepszymi z możliwych. Temu celowi służyła konferencja. 

Uczestnicy seminarium w Kwidzynie

 

>>> PRZECZYTAJ PROGRAM SEMINARIUM