Drukuj

Drzewa w otwartym krajobrazie gminy Kwidzyn

W dniach 12- 13 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Kwidzyn odbyło  się  szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi". Uczestnicy (24 osoby) reprezentowali różne grupy społeczne zainteresowane losem alej - od władz gminnych,  pracowników gminy, radnych i sołtysów, mieszkańców gminy, przedstawicieli firm pielęgnujących przydrożny drzewostan po studentów architektury krajobrazu.

Szkolenie organizowała przedstawicielka stowarzyszenia Eko-Inicjatywa Grażyna Kamowska - lokalny animator zadrzewieniowy. Zajęcia prowadzili: dr inż. Marzena Suchocka z  SGGW w Warszawie, dr Andrzej Oleksa  z UKW w Bydgoszczy, dr Lucjan Rutkowski z UMK w Toruniu, arborysta Jerzy Stolarczyk z firmy Eko-Trans z Wrocławia, Rafał Młodawski z gminy Susz oraz Adam Juźwiak z Eko-Inicjatywy z Kwidzyna.

Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia praktyczne prowadzone przy starych drzewach parkowych. Przeprowadzono wspólnie ocenę stanu zdrowotnego kilku drzew, dyskutowano o ich szansach na przeżycie w warunkach miejskich, poznawano objawy chorób i ich przyczyny.  Ćwiczenia praktyczne dały też szansę na zapoznanie się z technikami pielęgnacyjnymi i nowoczesnym sprzętem dla  arborystów. Ważne było zwrócenie uwagi prowadzących na typowe błędy, jakie widoczne są przy pielęgnacji drzew w różnych rejonach Polski, ale i także na terenie naszej gminy. Zajęcia dotyczące bogactwa przyrodniczego, jakie tworzą stare aleje wzbogaciły wiedzę uczestników o wzajemnych relacjach panujących między organizmami zamieszkującymi drzewa  i ich wpływie na otoczenie. Cenne były wskazówki  dr Suchockiej na możliwe rozwiązania w zakresie ochrony cennych drzew w czasie prowadzonych inwestycji oraz konieczności regularnego nadzoru pod tym względem w czasie prowadzenia robót przy drogach. 

W trakcie zajęć szkoleniowych w budynku oraz w terenie często wywiązywała się dyskusja oraz szczegółowe pytania uczestników do prowadzących zajęcia Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali podręczniki  dotyczące pielęgnacji i przyrody alej.

Wycinać czyu nie wycinać? - decyzję zawsze należy podjąć z rozwagą

W starych drzewach mieszkają różne gatunki zwierząt

Wyciąć czy zostawić - bezpieczeństwo jest priorytetem

Jak ocenić, czy drzewo jest bezpieczne czy nie?

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W GMINIE KWIDZYN

Działania w gminie Kwidzyn realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors

tekst i fot. Grażyna Kamowska