Drukuj

Relacja z semianrium regionalnego w Białymstoku

 

 

 

3 marca 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się Seminarium Regionalne poświęcone kampanii „Drogi dla Natury”. Organizatorem było Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski wraz z koordynatorem Fundacją EkoRozwoju z Wrocławia.

W seminarium wzięło udział 29 osób z różnych instytucji, a wśród nich: przedstawiciele Gminy Suraż i Juchnowiec Kościelny, Starostwa Powiatowe, pracownicy Parków Narodowych i Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Podlaskie Biuro Planowanie Przestrzennego, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Oprócz wymienionych wyżej instytucji w podlaskim seminarium regionalnym uczestniczyli członkowie warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, którzy co jakiś czas podejmowali dyskusję.  Ważnym aspektem był też udział Zespołu Dydaktycznego Architektury Krajobrazu  Politechniki Białostockiej, którzy chcieliby zaangażować studentów w prace terenowe związane z projektem.

Jak ochronić drzewa przed wycinką

Seminarium rozpoczął przedstawiciel Fundacji EkoRozwoju – Kamil Witkoś-Gnach, który mówił o założeniach i wykonywaniu programu „Drogi dla Natury”. Następnie wystąpił Pan Krzysztof  Wolfram jako animator zadrzewieniowy na terenie gmin w woj. podlaskim. Opisał wyniki realizacji projektu w Gminach Juchnowiec Kościelny i Suraż. Reprezentujący Gminę Suraż Burmistrz Sławomir Halicki opowiedział nam historię swojego miasteczka, oczywiście nie pomijając kwestii zadrzewień na jego terenie. 

Jak ochronić drzewa przed wycinką i ogławianiem

Ciekawy temat przedstawił Pan Bolesław Gadawski z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży. Mówił m. in. o istniejących alejach w województwie podlaskim. Ważne aspekty poruszyła Pani Anna Kasjaniuk z Fundacji Zielone Płuca Polski, mówiła o funkcjach alej i o tym dlaczego warto je chronić. W trakcie jej wystąpienia wywiązała się dyskusja, wynikająca z rozbieżności zdań na temat zadrzewień przydrożnych.

Jak ochronić drzewa przed wycinką i ogławianiem

Seminarium uwieńczyła prelekcja Pana Piotra Tałałaja z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pan Piotr nie tylko pokazał nam mnóstwo pięknych zdjęć, ale także ubrał je w odpowiednie słowa.

 

Seminarium zrealizowane zostało w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors