Drukuj

Posadziliśmy pierwszą transgraniczną aleję polsko-niemiecką

Aleje zamiast granic Uroczystość posadzenia i otwarcia pierwszej w Europie alei transgranicznej odbyła się w ramach akcji „Aleje zamiast granic” w dniu 16 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 na przejściu granicznym między Warnikiem (gmina Kołbaskowo), a Ladenthin (powiat Vorpommern-Greifswald). Zostały posadzone po dwa drzewka po stronie niemieckiej i polskiej, zamykając składającą się z 50 lip aleję. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, Konsul Honorowy Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie Pan Bartłomiej Sochański, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz dziennikarze. 

 

Pierwsza w historii transgraniczna aleja jest pomnikiem współpracy polsko-niemieckiej oraz celebracją granicy, która obecnie już nie dzieli, ale łączy oba narody. Inicjatywa jednocześnie promuje dbałość o drzewa przydrożne, które są wspólnym, polskim i niemieckim dziedzictwem kulturowym. Jest to pierwszy krok na drodze do utworzenia polsko-niemieckiego kulturowego szlaku alej, na wzór Deutsche Alleenstrasse. Kolejne aleje transgraniczne połączą Polskę z Niemcami, Czechami i Ukrainą. 

Aleja transgraniczna polsko-niemiecka posadzona po dwóch stronach granicy

Zadrzewienia przydrożne i śródpolne od stuleci stanowią cechę charakterystyczną tradycyjnego krajobrazu rolniczego Europy. Przyczyniają się do utrzymania wysokiej bioróżnorodności stanowiąc cenne siedliska przyrodnicze oraz tworząc zieloną infrastrukturę. W ostatnim półwieczu rozwój infrastruktury drogowej oraz scalanie gruntów spowodowały dramatyczny spadek liczby drzew w europejskich krajobrazach rolniczych, co pociąga za sobą spadek bioróżnorodności, w tym gatunków priorytetowych UE oraz utratę wartości kulturowych.

Miejsce posadzenia transgranicznej alei

 

Pomysł posadzenia transgranicznej alei został wysunięty w 2008 roku przez pana Ingo Lehmana z Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerin. Od tego czasu szukaliśmy odpowiedniego miejsca, w którym można zrealizować tę cenną inicjatywę. Wybór padł ostatecznie na położoną w pobliżu Szczecina drogę łączącą Warnik w województwie zachodniopomorskim z Ladenthin w Meklemburgii-Pomorzu. W ramach akcji przy drodze posadzono 50 lip drobnolistnych (w sumie po stronie polskiej i niemieckiej). Droga ta, niedawno wyremontowana dzięki funduszom europejskim, posiada odpowiednio szeroki pas drogowy i wolne miejsce dla nasadzeń po obu stronach granicy. Po stronie niemieckiej posadzono wcześniej kilkanaście drzew, po stronie polskiej jeszcze nie.

Wydarzenie otworzył Jakub Szumin, prezes Stowarzyszenia Federacja Zielonych Gaja, oraz Katharina Brueckmann, przedstawicielka partnera niemieckiego - BUND oddział MV

 W imieniu władz regionalnych wystąpili pan Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerin pan Ingo Lehmann.

Pan Bartłomiej Sochański, Konsul Honorowy Niemiec w Szczecinie przeczytał ciepłe przesłanie od pani Konsul Generalnej w Gdańsku, która nie mogła przybyć z powodu choroby.

Przybyłych przywitali pani Małgorzata Schwarz, Wójt Gminy Kołbaskowo, oraz pan Mirko Ehmke, wójt gminy Grambow.

Serię wystąpień zamknęła pani Cornelia Behm, przewodnicząca niemieckiego Towarzystwa Ochrony Alej, była posłanka do Bundestagu.

Katharina Brueckmann i Piotr Tyszko-Chmielowiec zaprosili zgromadzonych do sadzenia drzew.

Pierwsze drzewko posadzili pan marszałek Geblewicz i pan Lehmann.

Drugie drzewko należało do lokalnych wójtów - pani Schwarz i pana Ehmke - pomagały też mieszkanki wsi Warnik, w tym pani sołtys Krystyna Oczoś

 

Trzecie posadzili wspólnie pan konsul Sochański i pani poseł Behm.

 

Ostatnie posadzili Kathy Brueckmann z BUND MV i Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji EkoRozwoju

Aleja transgraniczna

 

Partnerzy i Fundatorzy 

Akcja „Aleje zamiast granic” przygotowywana jest przez organizacje pozarządowe: Fundację EkoRozwoju z Wrocławia, Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA ze Szczecina oraz Związek na Rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody ze Schwerina (BUND, oddział meklembursko-pomorski). Sadzenie odbywa się dzięki uprzejmości zarządców drogi: Gminy Kołbaskowo i Powiatu Vorpommern-Greifswald.

Partnerzy akcj Aleje zamiast granic

Dziękujemy wszystkim na wsparcie tej inicjatywy oraz za udział w sadzeniu drzew. Mamy nadzieję, że kolejne transgraniczne aleje przed nami.

 

 

Fot. Madlena Mitschke

Sadzenie alei jest realizowane w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors