Drukuj

Regionalna konferencja „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?" w Jeleniej Górze

Fundacja EkoRozwoju

zaprasza do wzięcia udziału w konferencji

Jak zarządzać zadrzewieniami przyrożnymi?,

która odbędzie się w dniu 22 maja 2014 r.

w Wydziale Zarządzania Kryzysowego UM Jeleniej Góry, ul. Armii Krajowej 19, II piętro sala nr 4

 

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli urzędów gmin, zarządców dróg, instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody oraz organizacji działających na rzecz przyrody i rozwoju lokalnego. 

W ostatnich latach obserwujemy przyspieszone zanikanie alej. Tylko częściowo można to zjawisko uzasadnić rozbudową infrastruktury drogowej. Przyczyniają się do niego niedobory gospodarki przestrzennej i planowania oraz niewłaściwe zarządzanie drzewostanem. Szkodzi też niedocenianie roli drzew jako zielonej infrastruktury i czynnika jakości życia przez administrację publiczną. Tymczasem zadrzewienia i tereny zieleni wsi i miast mają podstawowe znaczenie dla kształtowania mikroklimatu sprzyjającego produkcji rolnej, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ochrony przyrody i kultury, a także podnoszenia wartości nieruchomości.

Konferencja będzie przede wszystkim podsumowaniem naszych dotychczasowych działań w woj. dolnośląskim oraz prezentacją opracowanej przez nas metodyki oceny stanu drzew. Konferencja służy także upowszechnianiu dobrych praktyk związanych z ochroną i utrzymaniem drzew przez gminy.

PROGRAM KONFERENCJI:

8:30 -  Rejestracja uczestników
9:00 - Otwarcie, przywitanie gości, zaprezentowanie programu Drogi dla Natury – dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, wiceprezes Fundacji EkoRozwoju
9:10 – Drzewa i aleje – ich rola i funkcjonowanie – dr inż. Piotr Tyszko- Chmielowiec, dendrolog, Fundacja EkoRozwoju
9:40 – Jak ocenić czy drzewo jest bezpieczne? – Jerzy Stolarczyk, Eko-Trek oraz dr inż. Piotr Tyszko- Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju
11:00 - 11:30 - Przerwa kawowa
11:30 – Jak zapewnić bezpieczeństwo w otoczeniu drzew? – Jerzy Stolarczyk, arborysta, Eko-Trek Wrocław
12:30 – Dobre praktyki ochrony zadrzewień w gminach – Mariusz Krynicki, Urząd Miasta w Lądku Zdroju
13:30 – Program zadrzewieniowy jako planistyczne narzędzie kształtowania zadrzewień – Kamil Witkoś, Fundacja EkoRozwoju
13:50 - Podsumowanie działań w gminach wiodących – Bartosz Klimczyk, animator zadrzewieniowy w gminie Leśna
14:20 – Dyskusja

Na zakończenie poczęstunek dla gości.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia w terminie do dnia 19 maja 2014 proszę przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej. Prosimy o możliwie jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń - liczba miejsc jest ograniczona.

Prześlij zgłoszenie na konferencję

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwa reprezentowanej instytucji(*)
Nieprawidłowe dane

Miasto w którym odbywa się konferencja(*)
Nieprawidłowe dane

Adres korespondencyjny(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane

 

Wydarzenie jest realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors