Drukuj

O ochronie drzew w województwie opolskim - podsumowanie konferencji

 

 

 

W dniu 15 maja 2014 roku w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się konferencja "Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?" zorganizowana przez Fundację EkoRozwoju w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych. W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników, głównie przedstawiciele gmin i zarządów dróg oraz instytucji zajmujących się ochroną przyrody, takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy parki krajobrazowe.

 

Konferencję otworzyli dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji EkoRozwoju oraz Ireneusz Hebda - dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

Piotr Tyszko-Chmielowiec, wiceprezes Fundacji EkoRozwoju oraz Ireneusz Hebda, dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych otwierają konferencję

Następnie Piotr Tyszko-Chmielowiec opowiedział krótko o historii programu Drogi dla Natury oraz o działaniach zrealizowanych na terenie woj. opolskiego. Wyraził nadzieję, że działania na rzecz ochrony drzew w tym regionie będą kontynuowane. Powiedział, dlaczego drzewa są ważne i że właściwa diagnostyka ich stanu oraz właściwa pielęgnacja są kluczowe dla ich zachowania. Przedstawił najważniejsze fakty dotyczące funkcjonowania drzew oraz obalił kilka mitów, których funkcjonowanie jest szkodliwe dla drzew.

Następnie głos zabrał Kamil Witkoś-Gnach z Fundacji EkoRozwoju, który opowiedział o tym, czym są programy zadrzewieniowe i dlaczego mogą być pomocą w utrzymaniu zadrzewień na terenie gminy. Omówił metodologie tworzenia takiego planu i korzyści z jego stosowania w gminie.

Kamil Witkoś-Gnach z Fundacji EkoRozwoju opowiada o tym, jak w sposób planowy i systematyczny zarządzać zadrzewieniami

Emocje wywołała prezentacja Mariusza Krynickiego z UM w Lądku Zdroju. Opowiedział on w jaki sposób urząd gminy może z rozwagą wydawać pozwolenia na wycinkę. Podkreślił, że w zadaniach urzędu jest ochrona środowiska, a nie "wydawanie zgód na wycinkę". W związku z tym nie należy automatycznie zgadzać się na każdą wycinkę, a tylko wtedy gdy jest to ostateczność. Zapewnił obecnych na sali urzędników, że nie należy bać się odwołań do SKO, bo nawet niekorzystną dla urzędu decyzję SKO można zaskarżyć. Ważne, by być przekonanym, że podejmowana decyzja jest słuszna. Mariusz Krynicki omówił także w skrócie proponowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody, które są właśnie procedowane.

O ochronie drzew przez pracowników urzędów gmin opowiedział Mariusz Krynicki z UMiG w Lądku Zdroju

Kolejną prezentację przedstawiła dr inż. Marzena Suchocka z SGGW, która przedstawiła metodykę oceny stanu drzew. Przedstawiła wypracowany w programie Drogi dla Natury formularz do podstawowej oceny stanu drzew oraz omówiła jak należy go stosować. Podkreśliła rolę właściwego przeszkolenia osób zajmujących się oceną stanu drzew.

Dr Marzena Suchocka z SGGW opowiedziała jak ocenić stan starych drzew

Aby stare drzewa mogły długo żyć, kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa w ich otoczeniu. Jak to zrobić? - opowiedział doświadczony arborysta Jerzy Stolarczyk. Przedstawił przykłady dobrej pielęgnacji drzew. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz wiązań elastycznych - Jerzy Stolarczyk pokazał czym różnią się wiązania atestowane (odporne na promienie UV) od wiązań nieatestowanych, które po roku użytkowania rozsypują się. Podkreślił, że odpowiedniej jakości wiązania są kluczowe - bo to one trzymają kilkutonowe często konary.

Jerzy Stolarczyk pokazał m.in. jak drzewa radzą sobie z ubytkami
Ostatnia prezentacja dotyczyła naszych działań w woj. opolskim. O pracy w gminie Pokój opowiedział Grzegorz Racheniuk, animator zadrzewieniowy w tej gminie. Przedstawił on wyniki inwentaryzacji zadrzewień w tej gminie. Opowiedział także o o innych działaniach: szkoleniach, sadzeniu drzew, wynikach wykonanych ekspertyz oraz pokazał, jak przebiegała pielęgnacja wybranych drzew.

Na zakończenie odbyła się burzliwa dyskusja. Poruszono na niej zagadnienia bezpieczeństwa na drogach obsadzonych drzewami. Większość uczestników zgodziła się, że zagrożeniem większym od drzew jest brawura i alkohol, i to z nimi należy walczyć w pierwszej kolejności. Omówiono także sposób opracowywania zaproponowanego formularza oceny stanu drzew oraz inspiracje, które doprowadziły do jego powstania. Rozmawiano także o możliwościach finansowania ochrony alej w nowym okresie programowania środków unijnych. Na zakończenie głos zabrał Manfred Grabelus, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, który wyraził nadzieję, że znajdą się środki i instytucje, które spowodują skuteczną ochronę drzew w woj. opolskim.

Na zakończenie głos zabrał Manfred Grabelus, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w opolskim Urzędzie Marszałkowskim, który podziekował uczestnikom za przybycie i wyraził nadzieję lepszej ochrony drzew w otwartym krajobrazie

 Za udział w konferencji i ciekawą dyskusję podziękowali Piotr Tyszko-Chmielowiec i dyrektor Ireneusz Hebda.

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji

Do końca 2016 roku planujemy podobne konferencje w każdym województwie. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem - zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera w boksie po prawej stronie, w którym wysyłamy informacje o zbliżających się wydarzeniach oraz o nowych publikacjach.

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors