Drukuj

NIK(t) nie chce wycinki przydrożnych drzew

W dniu 11 maja 2015 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego na skierowany do niego list otwarty w sprawie przydrożnych drzew. W liście Prezes Kwiatkowski w pełni zgadza się z wyrażonymi przez nas postulatami i podkreśla, że NIK nie domaga się wycinania drzew przydrożnych i w żadnej przeprowadzonej kontroli nie wnioskował o ich usuwanie.

Dziękujemy za odpowiedź, która nas satysfakcjonuje, mamy nadzieję, na dalszą współpracę z NIK na rzecz poprawy losu przydrożnych drzew. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim 62 organizacjom, które podpisały się pod tym listem - bez Was nasz głos nie byłby tak słyszalny. Ufamy, że wspólnym wysiłkiem doprowadzimy do harmonijnego współżycia ludzi i drzew w naszym kraju.

Wszystkich Przyjaciół Drzew zapraszamy na organizowane przez nas wydarzenia poświęcone drzewom, ogłaszane na tej witrynie, w biuletynie elektronicznym i na Facebooku Drogi dla Natury.

 

Nikt nie chce wycinki przydrożnych drzew

 

>>> PRZECZYTAJ TREŚĆ LISTU OTWARTEGO SKIEROWANEGO DO NIK