Drukuj

Wizja Zero dla Polskich Alej - relacja z konferencji w Ożarowie Mazowieckim

W dniach 3-4 grudnia 2015 roku w Ożarowie Mazowieckim, na konferencji  Wizja Zero dla Polskich Alej - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzonych drzewami obradowali  przedstawiciele zarządców dróg, samorządów, instytucji naukowych, organizacji społecznych – ekologicznych i przyrodniczych, branży motoryzacyjnej, policji, firm drogowych oraz firm zajmujących się zielenią, a także psycholodzy i dendrolodzy.

Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, wiceprezes Fundacji EkoRozwoju i lider programu Drogi dla Natury przedstawia dotychczasowe doświadczenia ze współpracy ze służbami drogowymi w ochronie alej w Polsce

Uczestnicy spotkania jednoznacznie potwierdzili istniejącą potrzebę skutecznego zmniejszenia do zera liczby śmiertelnych wypadków na drogach obsadzonych drzewami przy jednoczesnym zachowaniu dla przyszłych pokoleń alej w polskim krajobrazie.

Dr inż. Wiesław Dąbrowski, prezes Instytutu Dróg i Lotnisk, wprowadza uczestników do koncepcji Wizji Zero dla polskich alej

Dwa dni obrad przebiegły w twórczej atmosferze i zrozumieniu złożoności trudnego problemu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach obsadzonych drzewami. Inspirowani troską o życie ludzkie i zachowanie alej w polskim krajobrazie, uczestnicy sformułowali wiele użytecznych wniosków. Postanowili jednocześnie kontynuować pracę w duchu wzajemnego zrozumienia i współpracy. W końcowej fazie konferencji uczestnicy wyłonili komisję wnioskową złożoną z reprezentantów głównych branż w niej uczestniczących. Komisja ta przeanalizuje nadesłane wnioski, które następnie zostaną przedstawione właściwym organom państwowym. Końcową formę wniosków oraz szersze relacje z konferencji zostaną opublikowane na stronie www.aleje.org.pl oraz udostępnione przez portal www.viaexpert.pl, który był patronem medialnym tej konferencji. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami multimedialnymi, które towarzyszyły poszczególnym referatom:

  1. Dr inż. Wiesław Dąbrowski, Wizja Zero dla Polskich Alej - wprowadzenie
  2. prof. Jacek Borowski, Dlaczego drzewa przydrożne są ważne i potrzebne?
  3. Manfred Schmidt, Ochrona alej w landzie Szlezwik-Holsztyn 
  4. Tomasz Radzikowski, Stan bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzonych drzewami na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego 
  5. Dr inż. Piotr Tyszko, Siedem lat współpracy z drogowcami na rzecz ochrony alej 
  6. Ewa Wojciechowska, Bezpieczniej alejami Warmii i Mazur 
  7. Włodzimierz Kubiak, Aleje Pomorza – wyzwania i rozwiązania

 O doświadczeniach niemieckich w ochronie alej opowiada przedstawiciel Ministerstwa Środowiska w landzie Szlezwik-Holsztyn

Konferencja w Ożarowie Mazowieckim stanowi bardzo ważny element składowy programu „Drogi dla Natury”. Jej organizatorem była Fundacja EkoRozwoju wraz Instytutem Dróg i Lotnisk oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Patronowały jej Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Słowa pozdrowienia dla organizatorów i uczestników konferencji skierowała Ambasada Szwecji w Polsce oraz niemieckie stowarzyszenie drogownicze FGSV.

Dyskusja o bezpieczeństwie na drogach obsadzonych drzewami licznie zgromadzonych na konferencji przedstawicieli różnorodnych środowisk

Kolejne wydarzenie w ramach programu „Drogi dla Natury” przygotowuje Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa w dniu 8 grudnia br. w Gdańsku - będzie to regionalne seminarium poświęcone przyszłości alej województwa pomorskiego. Więcej informacji na stronie aleje.org.pl.

Notował: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors