Drukuj

Sadzenie drzew w gminie Żabia Wola

 

 

 

W piątek, 2 maja 2014 r. zostało zrealizowane posadzono 70 młodych drzew przy drodze na terenie gminy Żabia Wola. Do wykonania tych nasadzeń wybrano drzewa z gat. lipa drobnolistna – gatunku, który historycznie był jednym ze sztandarowych sadzonych na Mazowszu.

 

Ponieważ teren Gminy Żabia Wola jest poddany bardzo silnej presji urbanizacyjnej, spowodowanej bliskością m. st. Warszawy, ustalenie właściwego do nasadzeń miejsca nie było sprawą łatwą. Osoby zaangażowane w projekt na terenie tej Gminy, szukając miejsca o korzystnych parametrach dla liniowego posadzenia drzew przydrożnych - uwzględniających: właściwą długość odcinka, odpowiednią szerokość pasa drogowego, brak infrastruktury podziemnej oraz instalacji napowietrznych, nie planowanych inwestycji związanych z rozbudową lub przebudową, etc. - napotykały na liczne trudności. Początkowo planowano wykonać nasadzenia nowych drzew, jako uzupełnienia (odbudowy) alei pomnikowej z miejscowości Grzmiąca – tej, w ciągu której wykonano pokazową pielęgnację drzew istniejących. Niestety w miejscach, w których wypadły wcześniej istniejące drzewa, zdążyły pojawić się liczne samosiewy, uniemożliwiające wprowadzenie młodego materiału szkółkarskiego.

W pierwszej fazie poszukiwań odpowiedniego do nasadzeń miejsca, skupiono się na drogach gminnych, co okazało się porażką – nie udało znaleźć się właściwej do zrealizowania tego typu prac przestrzeni, mimo zaangażowania się licznej grupy pracowników Urzędu Gminy w Żabiej Woli. W związku z takimi trudnościami, animator zadrzewieniowy, zwrócił się z prośbą o udostępnienie właściwego pasa drogowego do zarządcy dróg powiatowych, biegnących przez teren Gminy Żabia Wola. Właściwy Zarząd Dróg Powiatowych (z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim), bardzo szybko i pozytywnie zareagował na prośbę Programu DROGI DLA NATURY i po wewnętrznych konsultacjach trwających jeden dzień, wskazał nam odpowiednie miejsce.

Drogą, którą ZDP wybrał do posadzenia drzew, została droga powiatowa nr 1527, łącząca dwie miejscowości sąsiednich powiatów: Mszczonów (pow. żyrardowski) i Tarczyn (pow. piaseczyński) – na odcinku miedzy wsią Piotrkowice, a wsią Grzegorzewice (obie z terenu Gminy Żabia Wola). Po ustaleniu miejsca, same prace zostały wykonane bardzo sprawnie (w ciągu kilku godzin) tym bardziej, że i pogoda sprzyjała sadzącym – w dniu sadzenia było pochmurno, a nazajutrz cały dzień padał deszcz.

 Sadzenie drzew przydrożnych w gminie Żabia Wola

Drzewa posadzone przy drodze w gminie Żabia Wola

 

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE ŻABIA WOLA

Działania w gminie Żabia Wola realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors

>>> DOWIEDZ SIĘ, JAK MOŻESZ WESPRZEĆ NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ DRZEW?