Drukuj

Po szkoleniu w Bogdańcu

 

 

 

W dniach 19-20 lutego 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Bogdaniec odbyło się szkolenie na temat „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”. Wzięło w nim udział 31 osób - przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także pracownicy parków krajobrazowych i służb ochrony zabytków oraz służb ochrony środowiska i melioracji.

Jak dbać o drzewa w otwartym krajobrazie 

O strukturze drzew, znaczeniu alej i udziale społecznym w zarządzaniu zielenią publiczną opowiedział dr Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji EkoRozwoju. Animator Jacek Engel przedstawił wyniki dotychczasowych działań w projekcie realizowanym w gminie Bogdaniec – m.in. podsumowanie i wnioski z przeglądu zadrzewień oraz działania edukacyjne. Rafał Wodzicki, architekt krajobrazu z Wrocławia w ciekawej prezentacji zapoznał uczestników z zasadami ochrony drzew podczas prowadzenia inwestycji.

Uczestnicy szkolenia poznali zasady podstawowej diagnostyki drzew, wyjaśnione przez dr. Piotra Tyszko-Chmielowca, a następnie w terenie pracując w grupach oceniali zagrożenia powodowane przez drzewa. 

Jak oceniac stan drzewa i jego wartość przyrodniczą

Drugiego dnia Jacek Engel przedstawił zasady przeprowadzania przyrodniczej waloryzacji drzew pod kątem gatunków chronionych. Najczęściej urzędnicy nie zdają sobie sprawy jak wiele gatunków zwierząt wykorzystuje aleje jako swoje siedlisko.

Jak dbac o drzewa i nie wycinać niepotrzebnie

Jacek Szymaniak-właściciel szczecińskiego Zakładu pielęgnacji i kształtowania zieleni GAJA, przedstawił zasady prawidłowej pielęgnacji drzew oraz projektowania alej i wykonywania nasadzeń. Podczas krótkiej wizji terenowej uczestnicy oceniali wspólnie prawidłowość wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących w sąsiedztwie urzędu gminy. Jak drzewami zarządzać może urząd gminy opowiadał pan Mariusz Krynicki z UM Lądek Zdrój.  

Jak rozważnie i zgodnie z prawem wydawać pozwolenia na wycinkę

Uczestnicy szkolenia otrzymali książki: Aleje – skarbnice przyrody i Aleje - podręcznik użytkownika oraz kamizelki odblaskowe. Z ankiet ewaluacyjnych dowiedzieliśmy się, że szkolenie było bardzo potrzebne i interesujące. Uczestnicy pisali również o potrzebie i chęci dalszego kształcenia się w zakresie diagnostyki, planowania i pielęgnowania zadrzewień oraz przygotowania specyfikacji przy zamawianiu robót związanych z utrzymaniem zieleni przy drogach.

 

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W GMINIE BOGDANIEC

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors