Drukuj

Wyjazd studyjny do Meklemburgii 7-11.04.2014 r.

 Program „Drogi dla Natury” stara się rozpowszechniać najlepsze praktyki utrzymania, tworzenia i ochrony zadrzewień przydrożnych. W tym zakresie wiele możemy się nauczyć od naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech Zachodnich nastąpiło niemal całkowite wytępienie alej, podczas gdy landy wschodnie zachowały większość swoich zadrzewień. Od zjednoczenia Niemcy starają się wyważyć potrzeby rozwoju dróg z koniecznością ochrony przyrody.

Meklemburgia-Pomorze jest szczególnym regionem Niemiec jeśli chodzi o ochronę i zarządzanie drzewami przydrożnymi. Jest to region najbogatszy w aleje, w tym wiele nowo posadzonych, oraz posiadający najlepszy w RFN system ochrony drzew przydrożnych. Jest to także land w którym funkcjonuje tzw. "fundusz alejowy", czyli specjalna pula środków skierowana głównie na sadzenie drzew. Nowe nasadzenia są wysokiej jakości i drzewa są właściwie pielęgnowane. Jednocześnie land nie jest wolny od konfliktów między infrastrukturą i przyrodą. Prężnie w zakresie ochrony alej działa tam lokalny oddział organizacji BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.), który jest naszym partnerem w organizacji wyjazdu.

W wizycie studyjnej biorą udział 2 trzydziestoosobowe grupy z Polski. Grupa "północna" (z podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorza i pomorza zachodniego) pierwszego dnia ma zajęcia w terenie. W tym czasie dojeżdża grupa "południowa" (z Małopolski, Opolszczyzny, Dolnego Ślaska). Drugiego dnia obie grupy spotykają się na wykładach. Po wyjeździe grupy "północnej" grupa "południowa" rusza w teren i poznaje ochronę drzew w Meklemburgii w praktyce.

Uczestnicy wyjazdu stydyjnego podczas części wykładowej

Program wizyty jest bardzo bogaty.  Podczas części salowej uczestnicy spotykają się z Kathariną Brückmann z BUND M-V, która prezentuje działania BUND na rzecz ochrony i odtwarzania alej. Następnie wysłuchali Ingo Lehmanna z Ministerstwa Środowiska Meklemburgii-Pomorza, który opowiadał o prawnej ochronie drzew w Meklemburgii. Następnie wysłuchali wykładu prof. dr. Dirka Dujesiefkena z Institutu fur Baumpflege z Hamburga, który omówił podstawy diagnostyki stanu drzew, a następnie pokazał w praktyce podczas części terenowej.

Każda z grup odbyła też wizyta terenową, podczas której spotkała się z dr Svenem Reiterem – przedstawicielem zarządu dróg oraz Kathariną  Brückmann z BUND. Tematyką tych spotkań było tworzenie nowych alej, rozwój infrastruktury drogowej i pogodzenie jej z obecnością drzew przy drogach oraz pielęgnacja młodych drzew.

 

 

 

Więcej o ochronie alej w Meklemburgii przeczytasz tutaj, a o Funduszu Alejowym tutaj.

 

Wyjazd studyjny jest zrealizowany w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors

>>> DOWIEDZ SIĘ, JAK MOŻESZ WESPRZEĆ NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ DRZEW?