Drukuj

Modelowa pielęgnacja drzew w gminie Żabia Wola

 

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek i wtorek, 28 i 29 kwietnia 2014 r., realizowana była pokazowa pielęgnacja dziesięciu istniejących drzew przydrożnych. Do wykonania prac wybrano drzewa będące elementem alei rosnącej wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Grzmiąca. 

 

Aleja ta, posiadająca status pomnika przyrody, jest elementem założenia historycznego i obsadza drogę prowadzącą do zabytkowego założenia pałacowo-parkowego  w tejże miejscowości – neorenesansowego pałacu z połowy XIX w., zaprojektowanego przez Wojciecha Bobińskiego dla Juliana Wilhelma Brunweya.  Wokół pałacu został założony, wg projektu Kamila Jamme, park krajobrazowy o pow. ok. 4 ha. Do niedawna, pałac użytkowany był przez Oddział Rehabilitacyjny Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, a obecnie obiekt stoi pusty.

W składzie gatunkowym alei dominuje lipa drobnolistna (56 szt.) ze znaczącą domieszką grabów pospolitych (30 szt.) oraz klonów zwyczajnych (19 szt.). Pozostałe gatunki ją tworzące, to: jesiony wyniosłe (12 szt.), kasztanowce białe (11 szt.), wierzby białe (6 szt.), dęby szypułkowe (5 szt.), klony jawory (4 szt.), topole białe (2 szt.), a także grusza pospolita (1 szt.) oraz wiąz szypułkowy (1 szt.). Aleja ta, w części prowadzącej do miejscowości Słubica (po minięciu pałacu od drogi głównej – ul. Skulskiej), zamienia się w drogę gruntową obsadzoną formą głowiastą wierzby – niestety dawno już nie ogławianą.

Do pokazowej pielęgnacji wybrano 10 drzew (8 lip drobnolistnych i 2 klony zwyczajne) z początkowej części (od ul. Skulskiej) alei – jednym z pielęgnowanych drzew była lipa z wykonaną wcześniej, w ramach Programu Drogi dla Natury, ekspertyzą dendrologiczną.

Drzewa przed pielęgnacją

Pilęgnacja drzew przydrożnych w gminie Żabia Wola

>>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH W GMINIE ŻABIA WOLA

Działania w gminie Żabia Wola realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors

>>> DOWIEDZ SIĘ, JAK MOŻESZ WESPRZEĆ NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ DRZEW?