Drukuj

Seminarium w Białowieży

We wrześniu grupa arborystów, ekspertów oraz społeczników działających na rzecz drzew spotkała się w Białowieży aby wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu - dwudniowym seminarium "Pielęgnacja drzew w trakcie całego ich życia", które odbyło się we wrześniu 2015 r. w Białowieży. Grupa składała się z 30 uczestników, którzy przyjechali z Polski, Niemiec, Czech, Holandii, Włoch, Kaliningradu, Wielkiej Brytanii i USA. 

Wydarzenie rozpoczęliśmy od wizyty Rezerwacie Ścisłym BPN. Po bardzo inspirującej wycieczce udaliśmy się na coroczną wystawę grzybów, organizowaną przez Białowieski Park Narodowy. 

 

 

Kluczową częścią wydarzenia było seminarium. Dzień rozpoczął się od wystąpienia prof. Dirka Dujesiefkena z Instytutu Arborystyki w Hamburgu, który opowiedział o strategiach przetrwania drzew. 

Kolejną część zaprezentował Jan-Willem de Groot z Holandii, w której zaprezentował kluczowe zasady związane z pielęgnacją drzew młodych. Prelegent przedstawił koncepcję 25-letniego planu cięć formujących. 

Następnie prof. Dujesiefken opowiedział o teorii CODIT i jej konsekwencjach dla arborystyki. Po tym przeszedł do prezentacji hamburskiego systemu pielęgnacji drzew, skupiając się na drzewach dojrzałych.  Neville Fay z Wielkiej Brytanii zaprezentował koncepcję arborystyki konserwatorskiej. Wystąpienie skupiało się na wiekowych drzewach (ang. ancien trees). Neville również przedstawił główne założenia tzw. retrenchment pruning. 

Kolejnym prelegentem był Peter Del Tredici z Harwardu, który opowiedział o starzeniu się, odmładzaniu i odporności drzew. Peter wyjaśnił morfologiczne i fizjologiczne aspekty starzenia się drzew i wnioski z tego wynikające dla praktyków. 

 

Ostatnie wystąpienie poprowadził Ted Green z Wielkiej Brytanii, który z wielką pasją i zaangażowaniem podzielił się swoimi wnikliwymi i błyskotliwymi spostrzeżeniami dotyczącymi relacji drzew z grzybami i praktycznymi wnioskami z tego wynikającymi dla arborystów.

 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tym inspirującym spotkaniu!

 

 

Seminarium zrealizowane w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors