Drukuj

Biały Bór

Biały Bór

Gmina Biały Bór jest położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim. Ma powierzchnię niemal 270 km².

Doradcą zadrzewieniowym w gminie jest Dawid Zyskowski.

Informacje o gminie

Gmina i Miasto Biały Bór pod względem wielkości znajduje się na 3 miejscu wśród 6 gmin powiatu szczecineckiego. Jej terytorium, ukształtowane przez cofający się lądolód skandynawski, urozmaicają malownicze wzgórza morenowe (sięgające 239 m.n.p.m.), liczne głazy narzutowe oraz krystalicznie czyste jeziora. Duża ilość lasów stanowiących 49 % ogółu powierzchni gminy ma wyjątkowy wpływ na korzystne warunki klimatyczne i krajobrazowe. W okolicach Białego Boru znajdują się liczne jeziora. W akwenach tych żyje kilkanaście gatunków ryb. Okolice jezior pokryte są lasami mieszanymi oraz borami. Na terenie gminy znajduje się największe wzniesienie woj. zachodniopomorskiego, góra Rozwaliny o wysokości 239,1 m.n.p.m.

Działania w gminie

Do pierwszego spotkania doradcy zadrzewieniowego z przedstawicielami gminy Biały Bór doszło w sierpniu 2012r, zostały wtedy przedstawione założenia programu „Drogi dla Natury” oraz zaproponowana współpraca. Po podpisaniu umowy o partnerstwie, podjęto inwentaryzację zadrzewień przydrożnych. Inwentaryzacja alei w gminie Biały Bór została zakończona, obecnie opracowywane są jej wyniki.

W dniach 21 i 27 maja 2013 roku w Białym Borze odbyło się szkolenie dla urzędników zajmujących się zadrzewieniami w gminie, drogowców oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Przeczytaj program szkolenia.

Na początku IV kwartału 2012 roku przeprowadzono inwentaryzację zadrzewień przydrożnych w gminie. Opracowano program zadrzewieniowy w konsultacji z urzędnikami.

>>> POBIERZ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY BIAŁY BÓR


Jesienią 2013 roku w gminie wraz z młodzieżą posadzono 100 drzew.

>>> PRZECZYTAJ RELACJĘ Z SADZENIA

 

Inicjatywy, które warto naśladować

Na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Białym Borze posadzono ponad 30 rodzimych gatunków drzew i krzewów. Przy każdej roślinie umieszczono tabliczkę informacyjną. Na zlokalizowanej na terenie Centrum ścieżce i w wiacie edukacyjnej odbywają się zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzieży z woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Oferta dostosowana jest do odbiorców – od zabaw, ćwiczeń i spacerów, po wykłady, prelekcje i warsztaty. W zależności od wieku i zainteresowań uczestników nauczyciele, członkowie organizacji ekologicznych oraz pracownicy nadleśnictwa prowadzą zajęcia tematyczne z ekologii. Na obszarze Centrum organizowane są ekologiczne konkursy i zabawy dla najmłodszych mieszkańców gminy. Centrum, dzięki prowadzonym zielonym lekcjom, uzupełnia zajęcia tradycyjnego systemu kształcenia. Oferta dostępna jest dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających Biały Bór.

 

Działanie w ramach projektu