Drukuj

Miłki

Miłki

Gmina Miłki jest położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim.

Doradcą zadrzewieniowym w tej gminie jest Ewa Stajuda.

Gmina Miłki leży w południowej części powiatu giżyckiego, w województwie warmińsko-mazurskim, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Gmina Miłki zajmuje powierzchnię 169,4km2. Obejmuje 23 miejscowości (w tym 17 sołectw), zamieszkiwanych przez 3839 osób. Jeziora zajmują prawie 20km2. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 22,7 osób/km2. Użytki rolne zajmują około 64,5% powierzchni gminy. Przeważają wśród nich grunty orne - 69%, a pastwiska i łąki zajmują powierzchnię około 31%. Sadów jest zaledwie ułamek procenta.

Gmina Miłki jest gminą o niskiej lesistości. Lasy zajmują 15% powierzchni gminy. Lasy zachowały się tylko na glebach uboższych. Ponad 90% lasów należy do LP, administrowanych przez Nadleśnictwo Giżycko.

Wśród alei zinwentaryzowanych w Gminie Miłki, na szczególną uwagę zasługuje aleja Konopki Małe – Talki znajdująca się przy drodze powiatowej. Aleja jest zbudowana z lipy drobnolistnej i zachowana w bardzo dobrym stanie. Ponad 3 kilometrowa zwarta aleja, tworzy niezwykle urokliwy „korytarz” łączący dwie sąsiednie gminy: Miłki i Wydminy. Aleja znajduje się w rejestrze zabytków.

 W Gminie Miłki w dniach 17 oraz 24 kwietnia 2013 roku odbędzie się szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi" - szczegóły szkolenia tutaj (proszę kliknąć na link). >>> PRZECZYTAJ RELACJĘ ZE SZKOLENIA

W gminie dokonano przeglądu zadrzewień i opracowano program zadrzewieniowy.
>>> PRZECZYTAJ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY W GMINIE MIŁKI

Program zadrzewieniowy został zaprezentowany podczas seminarium regionalnego, które odbyło się 13 listopada 2013 roku w Giżycku.
>>> PRZECZYTAJ RELACJĘ Z SEMINARIUM

 

Gmina Miłki w programie ochrony alej Drogi dla Natury 

Program Drogi dla Natury w gminie Miłki jest realizowany wspólnie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Działanie w ramach projektu