Drukuj

Słońsk

 

Słońsk

 

 

Gmina Słońsk leży w województwie lubuskim.

Partnerem regionalnym w programie Drogi dla Natury jest tu Towarzystwo Przyjaciół Słońska UNITIS VIRIBUS. Doradcą zadrzewieniowym w tej gminie jest Jacek Engel.

Działania realizowane w gminie

W gminie Słońsk ukończono przegląd potencjalnych alej oraz zebrano dokumentację fotograficzną. Opracowano karty zadrzewień dotyczących poszczególnych dróg na podstawie danych zebranych podczas inwentaryzacji (31 odcinków dróg o łącznej długości 50,6 km, w tym 24, 3 km dróg gminnych, 21,8 km - powiatowych i 4,5 km - krajowych).  Zaprezentowano projektu Drogi dla Natury, wstępne wyniki inwentaryzacji oraz koncepcję odtwarzania zadrzewień przydrożnych na sesji Rady Gminy Słońsk w dniu 23.11.2012r.

Publikacja artykułu w gazecie lokalnej „Aktualności Słońskie” oraz na stronie internetowej TPS na temat Niemieckiego Szlaku Alej oraz niszczenia drzew podczas modernizacji drogi krajowej 22 na terenie gminy Słońsk.

Odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Ośno w sprawie produkcji materiału sadzeniowego z samosiewu topól białych

Przeprowadzono wizję terenową dróg i omówiono plan zadrzewień z udziałem pracowników urzędu gminy odpowiedzialnych za ochronę środowiska i drogownictwo.

W gminie Słońsk zinwentaryzowano 31 odcinków dróg (w tym: 25 alej, 4 szpalery jednostronne i 2 odcinki pozbawione drzew) o łącznej długości ponad 47 km. Drogi gminne stanowiły 48%, powiatowe – 43%, a krajowe – 10% długości dróg objętych inwentaryzacją.

W wyniku przeglądu zadrzewień stwierdzono, że większość alej jest w złym stanie – tylko dwa krótkie odcinki miały pełne zwarcie, a aż na 18 odcinkach stwierdzono zaledwie fragmenty lub ślady alej. Charakter alei lub szpaleru spośród 29 odcinków dróg na których stwierdzono występowanie drzew zachowało jedynie 11.

W składzie gatunkowym dominują: topole – mieszańce międzygatunkowe (stanowią 31%), jesiony (23%) i wierzby (23%). Jest to oczywiste z uwagi na położenie większości obszaru gminy w dolinie dolnej Warty. W alejach i szpalerach ogółem odnotowano 18 gatunków drzew - poza wymienionymi trzema, znaczenie alejotwórcze mają również lipa drobnolistna, klon pospolity, jawor i robinia akacjowa.

Opracowano program zadrzewień dla gminy Słońsk, który został przedstawiony przez doradcę zadrzewieniowego na sesji Rady Gminy 29.11.2013 r.
>>> PRZECZYTAJ PROGRAM ZADRZEWIENIOWY DLA GMINY SŁOŃSK

Spośród skontrolowanych alej przynajmniej dwie zasługują na szczególną uwagę. Są to aleja lipowa w Lemierzycach (270 m) prowadząca od głównej drogi do budynku byłego nadleśnictwa oraz aleja klonowa (250 m) przy fragmencie drogi krajowej 22, który po wybudowaniu obwodnicy Lemierzyc został całkowicie wyłączony z ruchu i przekazany Gminie Słońsk. Podczas wizji terenowej uzgodniono z pracownicami Urzędu Gminy, że obie aleje oraz dąb szypułkowy przy tzw. drodze Topolowej I zostaną zaproponowane Wójtowi i Radzie Gminy do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody.

 W Słońsku w dniach 3-4 kwietnia 2013 roku odbyło się szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi" - szczegółowe informacje tutaj (proszę kliknąć na link).

Pokazowe sadzenie drzew, którego z uwagi na zimową aurę nie można było przeprowadzić podczas szkolenia 3-4 kwietnia,  odbyło się w środę 17 kwietnia przy drodze powiatowej  Słońsk – Ośno, na odcinku przed wsią Chartów. Serdecznie zapraszamy.  Zbiórka przed Urzędem Gminy w Słońsku ul. Sikorskiego 15 w dniu  17 kwietnia o godzinie 11.00.

Społeczne sadzenie drzew odbyło się  21 kwietnia o godz. 12. 00 w drugi dzień XII Zlotu Rzeczpospolitej Ptasiej. Sadzone były żywokoły wierzbowe przy drogach gminnych. W sadzeniu wzięli udział zlotowicze i członkowie TP Unitis Viribus.

Drzewa posadzone wzdłuż jednej z dróg w gminie Słońsk

Drzewa posadzone wiosną 2013 roku wzdłuż jednej z dróg w gminie Słońsk

Żywokoły wierzbowe posadzone w gminie Słońsk

Dlaczego warto sadzić drzewa w otwartym krajobrazie? 

 

 Działania w ramach projektu