Drukuj

Suraż

Gmina Suraż w programie ochrony alej

GMINA SURAŻ

Gmina Suraż  przystąpiła do programu Drogi dla Natury wiosną 2013 r.
Animatorem lokalnym w Gminie Suraż jest Krzysztof Wolfram.

Informacje o gminie

Gmina Suraż jest gminą miejsko - wiejską o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych. Położona jest w 30% na terenach należących do Narwiańskiego Parku Narodowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi, które wchodzą w skład Obszarów Natura 2000.
Na terenie miasta Suraż wokół dwóch rynków ustanowione są strefy ochrony konserwatorskiej. Na terenie gminy znajduje się około 200 stanowisk archeologicznych oraz kilkanaście obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Najciekawsze zabytki ruchome można zwiedzić w czterech muzeach w Surażu.
Miasto i Gmina Suraż należy do najmniejszych w kraju zarówno pod względem powierzchni jak i ludności. Zajmuje obszar o powierzchni 76,6 km2 (7660 ha). Według stanu na dzień 31.12.2012 roku gminę zamieszkuje 2077 osób.

Okolice charakteryzują się bogatą przeszłością archeologiczną. Świadczy o tym blisko 200 stanowisk archeologicznych z epoki kamienia, brązu i żelaza, które znajdują się w takich miejscowościach jak: Suraż, Doktorce, Średzińskie, czy Zawyki. W całej Gminie Suraż znajduje się wiele zabytków i miejsc, które warto zobaczyć.

Gmina może pochwalić się nie tylko zabytkami, ale także pięknym terenem pod względem przyrodniczym. Leży ona bowiem na Nizinie Podlaskiej i w dwóch mezoregionach: Wysoczyzny Białostockiej oraz Doliny Górnej Narwi. Zachodnią i południową granicę gminy stanowi rzeka Narew. 30% terenu gminy należy do Narwiańskiego Parku Narodowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi, które wchodzą w skład Obszarów Natura 2000.

Działania realizowane w gminie

W gminie trwa przegląd zadrzewień liniowych, trwa praca nad programem zadrzewieniowym.

Jesienią 2013 roku w gminie Suraż posadzono 70 drzew, sadzenie było połączone z zajęciami edukacyjnymi.
>>> PRZECZYTAJ RELACJĘ Z SADZENIA DRZEW W GMINIE

W gminie Suraż w dniach 27-28 listopada 2013 r. odbędzie się szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi".

W Surażu w dniu 29 listopada 2013 r. odbędzie się także seminarium regionalne Drogi dla Natury.

 

 >>> ZOBACZ POZOSTAŁE GMINY W KTÓRYCH REALIZUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ ALEJ W SEZONIE 2013/2014

Działania w gminie Suraż realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors