Drukuj

Moryń

Gmina Moryń w programie ochrony drzew przydrożnych Drogi dla Natury

GMINA MORYŃ

Gmina Moryń  przystąpiła do programu Drogi dla Natury wiosną 2013 r.
Animatorem lokalnym w Gminie Moryń jest Bartosz Kurnicki.

Informacje o gminie

Gmina Moryń położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie gryfińskim. Zajmuje powierzchnię 124,86 km². Gmina leży na Pojezierzu Myśliborskim i Równinie Gorzowskiej. Fragment północnej oraz południowej części gminy zajmuje Cedyński Park Krajobrazowy. Jest to gmina miejsko-wiejska, obejmująca 9 sołectw: Gądno, Witnica, Bielin, Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Klępicz, Przyjezierze, Dolsko, Mirowo. Burmistrzem Morynia jest Pan Jan Maranda. Przez gminę prowadzi niebieski szlak turystyczny z Mieszkowic nad Odrę w okolicach wsi Piasek. Tereny leśne zajmują 26% powierzchni gminy, a użytki rolne 59%.

Gmina Moryń to rejon o wyróżniających się walorach przyrodniczych. Dominuje tu krajobraz morenowy ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie: mnogość czystych jezior oraz strome wzgórza zwane "Karpatami Moryńskimi". Większa
część gminy leży na morenie czołowej zwanej Trzcińską, południe to lasy porastające płaski i piaszczysty Sandr Moryński.

Gmina jest ważnym ośrodkiem turystycznym w regionie. Główną jej atrakcją jest położenie nad czystym i najgłębszym na Pomorzu jeziorem Morzycko o powierzchni 361,9 ha i głębokości 58,5 m. Urozmaicona strefa przybrzeżna w
przeważającej części zadrzewiona (lasy i Park Miejski) kusi naturalnymi plażami, wysokimi zboczami zbliżonymi do klifów oraz rozległymi szuwarami. Znajdziemy tu wspaniałe warunki do uprawiania wędkarstwa oraz sportów wodnych, a leżące na dnie szczątki radzieckiego myśliwca Jak - 9, który spadł tu pod koniec II wojny światowej, są magnesem dla amatorów nurkowania. Nurkowie cenią jezioro, gdyż jest czyste i przejrzyste (czego dowodem jest występująca tu sielawa, ryba czystych i głębokich wód). Piękne lasy i obszary o urozmaiconym krajobrazie morenowym nadają się do wędrówek pieszych i rowerowych.

Do najcenniejszych osobliwości przyrodniczych należą występujące na stromych, słonecznych zboczach  zbiorowiska muraw kserotermicznych, porastające dna czystych jezior łąki ramieniowe, a także wartkie, czyste  potoki o górskim
charakterze, z rosnącym na ich kamienistych dnach rzadkim krasnorostem Hildenbrandia rivularis. W południowej części gminy można natknąć się na gniewosza plamistego, a przyrodniczą wisienką na torcie jest wielokrotnie
obserwowana w moryńskich lasach wataha wilków.

Miłośnicy parków i dendrolodzy docenią na pewno dobrze zachowane parki podworskie, szczególnie te w Witnicy, Gądnie i Bielinie z pomnikowymi okazami topoli, wiązu i dębu, pięknymi i chronionymi cisami czy rzadkimi gledicziami trójcierniowymi i cypryśnikami błotnymi.

Do najważniejszych zabytków w gminie należą:
•    kościół pw. Świętego Ducha – XIII-wieczny kościół granitowy , który jest romańską bazyliką trójnawową na planie krzyża. Wieża pochodzi z XV wieku wolno stojąca z przejazdem. Górna część wieży z latarnią z 1756 roku. W środku znajduje się starszy od kościoła ołtarz datowany na XII w. Zbudowany z kostki granitowej (jeden z nielicznych w Polsce). Ambona barokowa z 1711 r. rzeźbiona przez Hattenkrella. W ścianę wmurowano epitafium z 1750 roku z
portretem Schoneberka.
•    mury obronne miasta Moryń zbudowane z granitu i kamienia polnego z około XV w. otaczają miasto kołem o średnicy ok. 300 m;
•    ruiny średniowiecznego zamczyska z ok. XIIIw.

Działania w gminie

W dniach 28 stycznia i 5 lutego 2014 r. w Moryniu odbyło się szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi".

 

Aleja dębowa w gminie Moryń

Aleja dębowo-jaworowa w gminie Moryń

 >>> ZOBACZ POZOSTAŁE GMINY W KTÓRYCH REALIZUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ ALEJ W SEZONIE 2013/2014

Działania w gminie Moryń realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors