Drukuj

Gardeja

Gmina Gardeja w programie ochrony alej Drogi dla NaturyGMINA GARDEJA

Gmina Gardeja przystąpiła do programu Drogi dla Natury wiosną 2013 roku.
Animatorem lokalnym w gminie jest Adam Juźwiak.

 

Informacje o gminie

Gardeja jest najbardziej na południe położona gminą prawobrzeżnej części województwa pomorskiego.

Historyczne wzmianki o wsi Garzanum pochodzą z XIII w. Do 1945 roku tereny gminy znajdowały się pod administracją niemiecką stanowiąc fragment prowincji Prus Wschodnich (niem. Ostpreussien).   Obecnie zamieszkiwana przez ponad 8 tys osób. Powierzchnię prawie 200 km2, z czego piątą część stanowią lasy, dzieli się na 24 sołectwa.

Przez terytorium gminy  przebiega droga z znaczeniu krajowym łącząca Trójmiasto z Toruniem (DK 55). Aleja rosnąca przy tej drodze stanowi aktualnie jedno z największych siedlisk Pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) w Polsce. Urozmaicony krajobraz z kilkunastoma jeziorami gmina zawdzięcza ostatniemu zlodowaceniu. Ozdobę krajobrazu stanowią liczne i wiekowe zadrzewienia przydrożne oraz parki podworskie. Obszerna część gminy jest objęta ochroną jako Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Gmina Gardeja jest przepięknym zakątkiem naszego kraju mogącym poszczycić się bardzo licznymi alejami przydrożnymi. Wzdłuż dróg wszystkich kategorii od krajowych po gminne a nawet  te dziś już zapomniane ciągną się kilometry szpalerów tworzone przez tysiące drzew. W gminie jest blisko 100 km alej, z czego większość to starodrzewy, te najcenniejsze w kontekście historycznym, kulturowym czy przyrodniczym.

Działania w gminie

W gminie trwa przegląd zadrzewień.

Jesienią 2013 roku w gminie Gardeja posadziliśmy 70 drzew.
>>> PRZECZYTAJ RELACJĘ Z SADZENIA DRZEW

Program Drogi dla Natury i działania w gminie były prezentowane podczas sesji Rady Gminy Gardeja, tak by wszyscy radni oraz zainteresowani mieszkańcy dowiedzieli się po co chroni się drzewa w gminie Gardeja.

W styczniu 2014 roku odbyło się spotkanie z przedszkolakami z lokalnego przedszkola.

W lutym 2014 roku w Gardei odbędzie się szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi".

Zgłoszenie szkody w środowisku w Klecewie

Animator zadrzewieniowy w gminie zgłosił w październiku 2013 r. do RDOŚ w Gdańsku szkodę w środowisku polegającą na usunięciu fragmentu alei oraz zdewastowaniu kilkunastu drzew alejowych w alei śródpolnej w okolicy miejscowości Klecewo. Trzeba dodać, że Klecewo niegdyś Klötzen to miejscowość, w której znajduje się najcenniejszy zabytek gminy - pałac rodu von Rosenberg. Cała miejscowość wraz z otaczającymi polami i alejami tworzy całościowy układ ruralistyczny. Systematyczne niszczenie zadrzewień przez nowoczesny system rolnictwa przemysłowego jest w tym miejscu bardzo jaskrawo widoczny.

Stare drzewa przydrożne w gminie Gardeja

 >>> ZOBACZ POZOSTAŁE GMINY W KTÓRYCH REALIZUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ ALEJ W SEZONIE 2013/2014

Działania w gminie Gardeja realizowane są w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors