Geoportal alejowy

Na podstawie utworzonej bazy danych o alejach w gminach, w których realizowana była kampania Drogi dla Natury, został opracowany geoportal alejowy, który widoczny jest poniżej.

Napisami w kolorze niebieskim zostały wyszczególnione gminy (łącznie 66 gmin), w których były zbierane dane. Na mapie zaznaczono granice gmin (niebieska linia przerywana), a kolorem zielonym zaznaczono przebieg poszczególnych alej. 

Do podstawowej nawigacji po mapie służy panel z czerwonymi kaflami znajdujących się w prawym, górnym rogu mapy.

Wybrane dane o alejach wyświetlają się po kliknięciu na daną aleję (wcześniej należy zbliżyć mapę aby móc kliknąć na wybrany obiekt).