logonf
 

W latach 2015 - 2016 Fundacja EkoRozwoju prowadzi projekt "Sieć przyjaciół drzew - inicjatywy lokalne na rzecz przyrody" finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Inicjatywy obywatelskie dla środowiska". W ramach tego przedsięwzięcia współpracujemy z liderami lokalnymi w różnych częściach Polski, wspierając realizację inicjatyw, w ramach których lokalne społeczości sadzą drzewa, dbają o ich właściwą pielęgnację i ochronę, przywracają „do życia” tereny zielone, pomagają zagrożonym gatunkom, których życie związane jest z drzewami. Oto 23 realizowane inicjatywy i ich autorzy:

1. "Aleje w Rzeczpospolitej Ptasiej"  - Towarzystwo Przyjaciół Słońśka

2. "Drzewa owocowe tradycyjnych odmian dla bioróżnorodności i mieszkańców wsi" – grupa mieszkańców wsi Piotrkosice

3. "Alejowe Arboretum" – lokalni aktywiści z gminy Przygodzice

4. "Młodzi opiekunowie drzew" – nauczycielka z gminy Krośnice

5. "Czynna ochrona pójdźki w krajobrazie rolniczym" – Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne

6. "Przyjaciele pomnikowych drzew" - Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"

7. "Mieszkańcy sadzą- zieleń zaprasza" – nieformalna grupa mieszkańców Wrocławia

8. "Gaj Akademicki na Oporowie" - nieformalna grupa mieszkańców Wrocławia

9. "Bez strachu wśród drzew w Leśnej" – miłośnicy drzew w Leśnej

10. "Modelowa rewitalizacja skweru przy budynkach mieszkalnych ul. Dunin Wąsowicza" - nieformalna grupa "Zielone Pojęcie"

11. "Otwarcie ogrodu miejskiego przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie" - nieformalna grupa "Zielone Pojęcie"

12.  „Rewaloryzacja alei lipowej na Oporowie” - nieformalna grupa mieszkańców Wrocławia

13. „Sadzimy lipy, ratujemy pszczoły”  – nieformalna grupa mieszkańców z gminy Nowe Skalmierzyce

14. „Sadzimy wierzby, ratujemy polski krajobraz” – nieformalna grupa mieszkańców z gminy Nowe Skalmierzyce

15. "Kasztanowa Od Nowa!" – nieformalna grupa mieszkańców Łęki Opatowskiej

16.”Osiedle – Ogród” – nieformalna grupa mieszkańców Wrocławia

17. "Biobloki. Budowa aleji drzew na blokowisku w celu zwiększenia bioróżnorodności" – Stowarzyszenie M.O.S.T. z Kielc

18. "Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz pielęgnacji szczególnie cennych drzew w parku pałacowym w Szczodrem" – osoba prywatna

19. "Aleje Zalesia Dolnego" - Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego

20. "Drzewo to jest dom" - Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego

21. "Poprawa stanu zieleni w centrum Biłograja poprzez społeczne zaangażowanie mieszkańców" – osoba prywatna

22. "Owocowy Szpaler" – grupa inicjatywna z gminy Barlinek

23. "Dla dobra pszczelarstwa i ochrony mikroklimatu"

 

Mapa

 

 

 

materiały dla lokalnych liderów

Drukuj

"Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi" - szkolenie w Nowych Skalmierzycach (17-18.02.2016 r.)

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Fundacja EkoRozwoju zapraszają na dwudniowe bezpłatne szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji, podejmowania decyzji o wycince drzew oraz projektowania alej „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”. Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce w województwie wielkopolskim.

Drukuj

BIOBLOKI w Kielcach

Projekt "Biobloki" zakłada wspólne z mieszkańcami osiedla Na Stoku w Kielcach zaplanowanie lokalizacji nasadzenia alei 220 drzew oraz zagospodarowania trzech osiedlowych placów roślinnością krzewiastą i zielną. Odbędzie się 5 spotkań z lokatorami osiedla. Zainteresowane wspólnoty mogą zgłaszać pomysły i lokalizacje nasadzeń na placach koło swoich bloków. Projekty mają dotyczyć utworzenie "zielonych", rekreacyjnych placów o charakterze małych parków, skwerów, zieleńców osiedlowych. Spośród zgłoszonych propozycji wyłonione zostaną trzy najciekawsze. To one zostaną zrealizowane. W projektowaniu alei i placów wezmą też udział członkowie Stowarzyszenia MOST - przyrodnicy i urbaniści. 

Drukuj

Gaj Akademicki we Wrocławiu

Teren położony między wrocławskim osiedlem Oporów a wałem przeciwpowodziowym wzdłuż lewego brzegu rzeki Ślęzy jest zdegradowany przez inwestycje hydrotechniczne i infrastrukturalne, do tego od dawna służy jako dzikie wysypisko śmieci. Mieszkańcy od lat starają się, aby przywrócić to miejsce lokalnej społeczności oraz przyrodzie – poprzez wprowadzenie tam roślinności typowej dla grądów i odtworzenie korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Ślęzy.