Drukuj

Jak zachować aleje?

Jak zachowac aleje i uchronic je przed wycinką?Wydawnictwo jest przeznaczone dla osób, które w swojej pracy lub działalności społecznej mają do czynienia z drzewami przydrożnymi i ze związanymi z nimi dylematami.

Podstawową funkcją dróg jest zapewnienie warunków do sprawnego i bezpiecznego transportu samochodowego. Jednocześnie, towarzyszące naszym drogom od blisko trzystu lat drzewa mają wielką wartość krajobrazową, przyrodniczą i kulturową, kształtują klimat oraz podtrzymują życie na planecie. W ostatnich dziesięcioleciach wiele z nich zostało wyciętych w związku z modernizacją dróg i staraniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu. Jednak w licznych przypadkach uczyniono to pochopnie, nie rozważając dostępnych alternatyw i traktując wycinki jako jedyne oczywiste rozwiązanie. Budziło to, i nadal budzi, sprzeciw przyrodników i miłośników tradycyjnego krajobrazu. Publiczne spory o los drzew przydrożnych mają często wysoką temperaturę i trudno w nich o rzeczową dyskusję oraz poszukiwanie racjonalnych rozwiązań.

Pobierz: PDF