Drukuj

Pakiet edukacyjny "Drzewa wokół nas"

Drzewa – poradnik dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

Oto pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół wszystkich szczebli, mający na celu przybliżenie tematyki drzew i zadrzewień dzieciom i młodzieży. Materiały te mogą być wykorzystane przez nauczycieli, wychowawców, edukatorów, a także rodziców, którzy starają się pokazać dziecku piękno drzew i ich rolę w złożonej tkance przyrody.

Pakiet został przygotowany przez praktyków-edukatorów o wieloletnim doświadczeniu, wśród nich nauczycieli, oraz zrecenzowany przez metodyka. Powstał w ramach ogólnopolskiego programu ochrony drzew przydrożnych „Drogi dla Natury”, prowadzonego od 2009 roku przez Fundację EkoRozwoju we Wrocławiu.

Pobierz: PDF

 


Cele i treści scenariuszy wynikają z zapisów podstawy programowej i zostały zaprojektowane dla wskazanych przedmiotów i poziomów nauczania. Nauczyciele mogą jednak wybierać i modyfikować proponowany materiał, dostosowując go do potrzeb programów szkolnych, możliwości organizacji zajęć terenowych, a także do prowadzenia własnych zajęć - zarówno w szkołach, jak i w ośrodkach edukacji nieformalnej.

We wprowadzeniu znajduje się opracowanie merytoryczne dotyczące drzew i alej oraz poradnik metodyczny zawierający informację, dla jakich etapów nauczania oraz na jakich przedmiotach rekomendowane jest prowadzenie zajęć. Scenariusze uzupełnione są kartami pracy z wieloma rysunkami i zdjęciami oraz metryczką wskazującą cele i treści nauczania wynikające z podstawy programowej.

Zapraszamy do korzystania!

Pobierz: PDF