Drukuj

Przewodnik Porosty

Okladka

Porosty- przewodnik do rozpoznawania gatunków na drzewach przydrożnych.

Publikacja zawiera klucz dychotomiczny do rozpoznawania gatunków porostów charakterystycznych dla drzew przydrożnych oraz bogato ilustrowane opisy około 100 gatunków/rodzajów. Umieszczono informacje o statusie ochrony, o cechach diagnostycznych, uwzględniając podobieństwo z innymi gatunkami.

Publikacja ma praktyczny "kieszonkowy" format, a bindowanie spiralą pozwala  na wygodne użycie w terenie.

 

autor: Wiesław Fałtynowicz, redakcja: Ewa Romanow-Pękal

wydawca: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

 

 

Drukuj

Drzewa w cyklu życia. Europejscy praktycy na rzecz arborystyki (PDF)

Drzewa w cylu życia

Na naszej drodze do poznania drzew spotkaliśmy ich znawców – ludzi pełnych pasji i chęci do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Zainspirowali nas oni do stworzenia koncepcji publikacji, która mówiłaby o tym, jak drzewa rozwijają się w kolejnych fazach swojego życia. Każda z nich – młoda, dojrzała i sędziwa – wymaga innego podejścia do pielęgnacji. Zwróciliśmy się do fachowców z trzech krajów, w których wypracowano skuteczne zalecenia odnoszące się do opieki nad drzewami w tych trzech fazach.

Praktyczne i efektywne metody formowania młodych drzew zostały wypracowane w Holandii (Jan-Willem de Groot). Wszechstronne wytyczne i normy dotyczące utrzymania drzew dojrzałych, na podstawie licznych badań naukowych oraz praktyki gospodarowania drzewami, powstały w Niemczech (Dirk Dujesiefken). W Wielkiej Brytanii natomiast, w wyniku długoletnich, bogatych oraz interdyscyplinarnych doświadczeń, wypracowano techniki opieki nad – choć wyjątkowo tam liczną, to jednak zagrożoną – populacją drzew sędziwych (Neville Fay, Nigel de Berker).

Kluczowym wydarzeniem w przygotowywaniu tej publikacji było seminarium, które odbyło się we wrześniu 2015 w Białowieży. Wydarzenie to zgromadziło ponad 30 uczestników z Polski, Czech, Niemiec, Holandii, Włoch, Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Starali się oni pogłębić wiedzę o drzewach, ich cyklu życia, fizjologii, morfologii, a także mogli doświadczyć ich obecności w miejscu, gdzie swobodnie rosną, dojrzewają i zamierają. Książka ta jest wynikiem prawdziwie międzynarodowej współpracy, pozwalającej dzielić się doświadczeniem i praktycznymi umiejętnościami opieki nad drzewami. Znajomości, które powstały podczas naszej pracy, przekształciły się w przyjaźnie, a – jak mawia brytyjski znawca drzew i wnikliwy obserwator przyrody Ted Green – przyjaźń zawiązana pod drzewem trwa całe życie.

 

 

Drukuj

Trees – a Lifespan Approach: Contributions to arboriculture from European practitioners

Trees – a Lifespan Approach

This book aims to stimulate connections and communication between disciplines, to encourage integrated approaches to study and practice and to build upon shared knowledge. Considering the tree over its lifespan and looking more deeply at the ancient phase, a better understanding of the ageing process helps to illuminate the way tree respond to damage and injury. The lifespan approach provides insights into how this understanding may be applied to pruning practices for trees in their young and mature phases. The book explores pruning requirements of the young urban tree in the first 25 years after planting and outlines the Dutch pruning system along with indicative costs. It also considers the practical implications of compartmentalisation of damage in trees (the CODIT Principle) and provides management guidance with particular reference to pruning of trees in the mature phase.

From the lifespan approach, an “ancient tree paradigm” emerges as an important and guiding concept, which requires that the special qualities and interactions between the tree and its environment are taken into full account. In this sense the ageing tree is considered not alone as an individual but rather as a colony and also an ecosystem, one that functions within and beyond the tree, and, fundamentally, includes its ancient soil.

 

 

Drukuj

Ochrona prawna drzew i krzewów poza lasami (2016)

Ochrona prawna drzew i krzewów poza lasami (2016)

W momencie, kiedy mieliśmy książkę przygotowywać do druku, rozpoczęły się na dobre prace nad nowelizacją zapisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących drzew. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić pierwszy wariant książki w Internecie. Po wejściu w życie nowelizacji przepisów oraz wydaniu rozporządzenia latem 2016 roku, autorzy uaktualnili wydawnictwo, uwzględniając ostatnie zmiany. Znowu słychać o zamiarach modyfikowania prawa chroniącego drzewa, dlatego także drugie wydanie tej książki zamieszczamy na stronie internetowej – mając jednak nadzieję, że szybko się nie zdezaktualizuje.

Drukuj

Ochrona prawna drzew i krzewów poza lasami

Prawna ochrona drzew i krzewów poza lasamiPotrzeba wydania książki, którą czytacie, zrodziła się w trakcie pracy na rzecz drzew i zadrzewień, prowadzonej w Fundacji EkoRozwoju przez zespół programu Drogi dla Natury. Chcąc zapewnić Czytelnikom najwyższej jakości wiedzę, niżej podpisany poszedł z tą propozycją do Profesora Wojciecha Radeckiego i okazało się, że Profesor miał bardzo podobny pomysł. Szybko więc porozumieliśmy się i praca ruszyła. Wspólne dzieło panów Wojciecha Radeckiego i Adama Habudy powstało już ponad rok temu. Składam za nie autorom serdeczne podziękowanie. Dziękuję także za krytyczny przegląd tekstu recenzentom, którzy wnieśli wiele cennych uwag, a mianowicie panom: Pawłowi Pawlaczykowi, Mariuszowi Krynickiemu, Tomaszowi Biwo i Krzysztofowi Góreckiemu.

W momencie, kiedy mieliśmy książkę przygotowywać do druku, rozpoczęły się na dobre prace nad nowelizacją zapisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących drzew. Podjęliśmy więc decyzję o wstrzymaniu publikacji, spodziewając się, że w ciągu najwyżej roku nowe przepisy wejdą w życie i nasz tekst będzie wymagał aktualizacji. Tymczasem prace legislacyjne posuwały się nader powoli, mimo ciążącego nad nimi wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić tę cenną książkę w Internecie. Niezależnie od tego, czy w bieżącym, pełnym politycznych wydarzeń, roku 2015 zapowiadana nowela zostanie uchwalona, proszę Czytelników o nadsyłanie na elektroniczny adres Wydawcy wszelkich uwag i sugestii, które pomogłyby ulepszyć przyszłe edycje.