Drukuj

Programy zadrzewieniowe

W każdej gminie z którą współpracujemy przygotowujemy wspólnie z pracownikami urzędu gminy tzw. gminne programy kształtowania zadrzewień.

Celem opracowania gminnego programu kształtowania zadrzewień (w skrócie „program zadrzewieniowy”) jest pomoc w prawidłowym oraz komplementarnym zarządzaniu zadrzewieniami. Prawidłowe zarządzanie zadrzewieniami jest kluczowe w osiągnięciu trwałej ochrony istniejących oraz tworzeniu nowych alej i szpalerów drzew. Poprawne zarządzanie zadrzewieniami ma znaczący wpływ również na bezpieczeństwo w otoczeniu drzew, ponieważ systematyczny monitoring umożliwia eliminację osłabionych drzew. 

Program zadrzewieniowy swoim zasięgiem obejmuje cały obszar gminy, w tym drogi wszystkich szczebli znajdujących się na jej terenie. Opracowanie może zawierać również zadrzewienia śródpolne lub założenia parkowe jak też pojedyncze cenne drzewa.  

Dokument zawiera zestaw najważniejszych informacji potrzebnych do podejmowania decyzji dotyczących istniejących zadrzewień liniowych oraz ich otoczenia jak również tworzenia nowych alej i innych zadrzewień.  Poza ogólnymi częściami opisującymi gminę i warunki lokalne jak też częścią podsumowującą całość opracowania, dokument zawiera następujące elementy: 

•    przegląd istniejących zadrzewień – zazwyczaj jest to najbardziej obszerna część programu zadrzewieniowego. Przegląd zadrzewień jest wykonywany przy użyciu standardowego formularza. Do każdego zadrzewienia wypełniany jest tylko jeden formularz. Dzięki takiemu podejściu czas tworzenia gminnego programu zadrzewieniowego jest zoptymalizowany. Szczegółowość formularza pozwala na jego szybkie uzupełnienie przy jednoczesnej identyfikacji ewentualnych problemów związanych z danym zadrzewieniem. Formularz składa się z czterech części: część ogólna, część przyrodnicza identyfikująca gatunki cenne i chronione, część oceniającą stan zadrzewienia pozwalającą na identyfikację zagrożeń oraz część podsumowującą, która zawiera rekomendacje do dalszego działania.  

•    wykaz miejsc do nowych nasadzeń – zawiera opis oraz rekomendacje dotyczące tworzenia nowych zadrzewień w gminie. Ta część pomaga prawidłowo zaplanować i wykonać nowe nasadzenia. Miejsca do nasadzeń znajdujące się w tym wykazie są wcześniej analizowane pod względem dostępnego miejsca dla drzew przy zachowaniu bezpieczeństwa (np. odpowiedniej szerokości pasa drogowego), obecności infrastruktury podziemnej i nadziemnej, planowanych inwestycji (nie należy sadzić drzew przed rozpoczęciem dużych inwestycji liniowych mogących zniszczyć nowe nasadzenia) oraz lokalnego krajobrazu (ważne przy doborze gatunku oraz przewidywaniu dalszego rozwoju zadrzewienia w przestrzeni)  

•    wykaz miejsc problematycznych oraz konfliktowych wraz z rekomendacjami – odpowiednio wczesna identyfikacja konfliktów związanych z drzewami przy drogach jest szczególnie ważna w prawidłowym zarządzaniu zadrzewieniami. Problem zidentyfikowany we wczesnym stadium pozwala na szybką reakcję.  

•    rekomendacje do istniejących dokumentów planistycznych np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, planu urządzeniowo-rolnego, planów scalania gruntów – odniesienie do istniejących dokumentów osadzi umiejscowi  nowy dokument w lokalnych realiach co zwiększy szansę na  wdrożenie nowego dokumentu do realizacji. 

Zapraszamy do lektury!

 

Programy zadrzewieniowe gmin uczestniczących w projekcie "Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors":

>>> BOGDANIEC

>>> BUKOWNO

>>> BYSTRZYCA KŁODZKA

>>> CERANÓW

>>> CIESZKÓW

>>> DŁUGOŁĘKA

>>> DOBRE MIASTO

>>> DRAWSKO POMORSKIE

>>> DYWITY

>>> FRAMPOL

>>> GARDEJA

>>> GNIEW

>>> GÓRZNO

>>> GRÓDEK

>>> JONKOWO

>>> KĄTY WROCŁAWSKIE

>>> KLUCZE

>>> KOŚCIAN

>>> KROŚNICE

>>> KWIDZYN

>>> LEŚNA

>>> MORAWICA

>>> MORYŃ

>>> MORZESZCZYN

>>> MOSINA

>>> NIELISZ

>>> ODOLANÓW

>>> PAWONKÓW

>>> PELPIN

>>> PEŁCZYCE

>>> POKÓJ

>>> PRUSICE

>>> PRZELEWICE

>>> PYRZYCE

>>> RESZEL

>>> REWAL

>>> STARGARD SZCZECIŃSKI

>>> STARY DZIERZGOŃ

>>> STARY TARG

>>> STRZELIN

>>> SURAŻ

>>> WARNICE

>>> WIELUŃ

>>> WIŚLICA

>>> WOŁCZYN

>>> ZGORZELEC

>>> ŻABIA WOLA

- - -

Programy zadrzewieniowe gmin uczestniczących w projekcie "Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień"

>>> BARLINEK

>>> BIAŁY BÓR

>>> CHOJNA

>>> GAWORZYCE

>>> GIŻYCKO

>>> JERZMANOWA

>>> JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

>>> KROTOSZYCE

>>> LEGNICKIE POLE

>>> LESZNOWOLA

>>> MĘCINKA

>>> MIKOŁAJKI POMORSKIE

>>> MIŁKI

>>> SIECHNICE

>>> SŁOŃSK

>>> SUŁOSZOWA

>>> SUSZ

>>> SYCÓW

>>> WIERZCHOWO

>>> WYDMINY

>>> ZABIERZÓW